PERSBERICHT - Movisie Scriptieprijs voor onderzoek over Nederlandse inburgeringsbeleid

persbericht - 8 december 2015

Madelon Kloosterboer is winnaar van de Movisie Scriptieprijs 2015. Zij deed onderzoek naar de veronderstellingen achter het Nederlandse inburgeringsbeleid voor erkende vluchtelingen. Volgens de jury is het een zeer waardevol onderzoek, dat leest als een spannend boek. De scriptieprijs is bedoeld om onderzoek te stimuleren in de sociale sector. Op 8 december ontving Kloosterboer de prijs uit handen van Marijke Steenbergen, bestuurder van Movisie, tijdens de Dag van het Sociaal Werk.

De jury zegt over de scriptie: ‘Madelon Kloosterboer haalt zorgvuldig en systematisch bijna alle aannames onderuit waar ons inburgeringsbeleid op is gebaseerd. Een zeer waardevol onderzoek, dat leest als een spannend boek’. Kloosterboer wint een geldbedrag van €1.000,-. Daarnaast krijgt zij ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor de debatsite socialevraagstukken.nl. Ze sluit met haar scriptie de masteropleiding Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht af.

Movisie Scriptieprijs

Met de Movisie Scriptieprijs wil Movisie als kennisinstituut de wetenschappelijke basis en effectiviteit van methoden in het sociaal werk ondersteunen. De prijs moet onderzoek stimuleren naar zelfregie, zelfredzaamheid, de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij. Movisie ontving dit jaar 29 inzendingen voor de Scriptieprijs. Een jury beoordeelde deze scripties op kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de leesbaarheid.

Winnaar en genomineerden

Winnaar Movisie Scriptieprijs 2015:
Madelon Kloosterboer, Universiteit Utrecht, Master Bestuur en Beleid. Scriptie: Het belang van én achter inburgering. Een onderzoek naar de veronderstellingen achter het huidige inburgeringsbeleid voor erkende vluchtelingen; in hoeverre is de beleidstheorie houdbaar?

Overige genomineerden:

Bent u benieuwd naar de uitgebreidere reactie van de jury? Die leest u in dit nieuwsbericht.

De jury

De jury van de Movisie Scriptieprijs bestond uit:

  • Marijke Steenbergen, Raad van Bestuur Movisie;
  • Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken;
  • Kitty de Laat, voorzitter Verdiwel tevens bestuurder Vivaan;
  • Jean-Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg & Ondersteuning Hogeschool Utrecht;
  • Margo Trappenburg, hoofddocent bestuurs- en organisatiewetenschap Universiteit Utrecht.