PERSBERICHT - Nieuwe dvd helpt professionals en vrijwilligers bij aanpak ouderenmishandeling

persbericht - 12 juni 2013

Ouderenmishandeling komt regelmatig voor en wordt meestal niet of te laat herkend. De nieuwe dvd ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ helpt ouderen, vrijwilligers en professionals die met ouderen werken om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken en naar oplossingen te zoeken. De dvd wordt op donderdag 13 juni aangeboden aan staatssecretaris van Rijn op de landelijke conferentie over ouderenmishandeling in Den Haag. De dvd is onderdeel van het VWS ‘Actieplan Ouderen in veilige handen’ en is geproduceerd door MOVISIE.

Veel 65-plussers lijden herhaaldelijk onder mishandeling en uitbuiting. Het komt voor in alle lagen van de bevolking, maar ook binnen de informele en de professionele zorg. Ouderen en hun omgeving kan veel leed bespaard worden als de mishandeling eerder gesignaleerd wordt en er sneller hulp wordt geboden.

Je ziet het pas als je het gelooft!

Het dvd-pakket bestaat uit vijf films en is te gebruiken als voorlichtingsfilm en voor trainingen. De films gaan over uit de hand gelopen mantelzorg, financiële uitbuiting, verwaarlozing, mishandeling in zorginstellingen en seksueel misbruik. Bij de eerste twee films zijn extra’s te zien. Een gaat over hoe de mishandeling had kunnen worden voorkomen. Deze is bedoeld voor ouderen en hun directe omgeving, en vrijwilligers. Een tweede film laat zien hoe de mishandeling gestopt kan worden en is bedoeld voor vrijwilligers en professionals die met ouderen werken. De dvd wordt ondersteund met een handleiding voor voorlichting aan ouderen en aan vrijwilligers, en een training voor beroepsgroepen. Bekijk de trailer van de DVD op YouTube.

Bewustwording

Door de voorlichting ontstaat bewustwording en wordt het thema bespreekbaar gemaakt bij de ouderen zelf en bij vrijwilligers. De films kunnen worden gebruikt in (meerdaagse) trainingen en train-de-trainer cursussen gericht op ontwikkeling van houding, kennis en vaardigheden van beroepsgroepen. Deze worden aangeboden via internet. ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ is een aanvulling op de toolkit ‘Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling’ en de e-learning module ‘Ouderen in veilige handen’.

Productie en ondersteuning

Het dvd pakket is gemaakt met medewerking van Booz (productie), MOVISIE (projectleiding en handleiding) en de redactie met o.a. Mirjam van Dongen (LPBO), Bas Koolen (GGD Rotterdam-Rijnmond) en Jolande Meijerink (Gemeente Amsterdam). Vertegenwoordigers van ouderenbonden en het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) hebben meegewerkt aan het uittesten van de dvd en de handleiding. ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ is tot stand gekomen met financiële steun van het Ministerie van VWS, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, het Nationaal Ouderenfonds en de giftencommissie van Stichting het R.C. Maagdenhuis, fonds Brentano, en Steun des ouderdoms; VSBfonds, GGD Rotterdam- Rijnmond, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht en de Gemeente Groningen.

Bestelinformatie

De dvd ‘Je ziet het pas als je het gelooft’ is te bestellen via www.movisie.nl/dvdouderenmishandeling en kost € 9,95 excl. verzendkosten.

Meer informatie

Voor meer informatie: Huiselijk en seksueel geweld en veiligheid, Jandirk Veenstra, 0307892206, j.veenstra@movisie.nl. Ga voor meer informatie over ouderenmishandeling naar www.movisie.nl/ouderenmishandeling.