PERSBERICHT - Nieuwe methodiek TrotseZonenTrotseVaders

persbericht - 19 mei 2015

Op 21 mei 2015 wordt de nieuwe methodiek TrotseZonenTrotseVaders gepresenteerd. Docenten, jongerenwerkers en hulpverleners maken verschil met deze methodiek. Het is de eerste methodiek waarbij deelnemers actief reflecteren op hun rol als man in de wereld. Het is gericht op het oplossen van problemen bij jongens zoals vroegtijdige schooluitval, alcohol- en drugsgebruik, geweld, criminaliteit of grensoverschrijdend seksueel gedrag. Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen betrokken vaderschap en verhoogd welzijn, betere schoolprestaties en minder problemen bij jongens.

Meer informatie over het programma vindt u op de website van TrotseZonenTrotseVaders. Hier kunt u zich ook aanmelden.

De vader als opvoeder en rolmodel

‘In de praktijk van het werken met jongens in het voorkomen van geweld, wordt duidelijk dat de vaders een belangrijke rol spelen als opvoeder en als rolmodel. In traditionele opvattingen over mannelijkheid zijn zorg en opvoeding geen taken waar mannen mee bezig horen te zijn’, zegt Jens van Tricht ontwikkelaar van de methodiek TrotseZonenTrotseVaders. Toen zich de gelegenheid voordeed om met vaders én zonen te gaan werken is deze kans gegrepen. Jens van Tricht: ‘Jongens zijn bovendien de vaders van de toekomst, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen’.

De methodiek

TrotseZonenTrotseVaders combineert drie belangrijke en verschillende invalshoeken: ervaringsleren, informatievoorziening en reflectie. De methodiek bestaat uit een serie van zes bijeenkomsten waarin vaders en zonen samenwerken aan zelfinzicht, inzicht in elkaar en manieren om het contact te verbeteren. De bijeenkomsten bestaan uit een afwisseling van fysieke activiteiten, informatievoorziening en reflectie. TrotseZonenTrotseVaders is ontwikkeld in hulpverlening en onderwijs en is ook inzetbaar als gezinsondersteuning, jongerenwerk en welzijn. De methodiek is geschikt als groepstraining en als individueel traject tussen vader en zoon. Van de methodiek is een uitgebreid handboek verschenen.

In de praktijk ontwikkeld

TrotseZonenTrotseVaders is in de praktijk ontwikkeld, samen met een team van ervaren en betrokken hulpverleners en pioniers in hun eigen organisatie. Van Tricht: ‘Het werken met vaders en zonen is voor veel hulpverleners nieuw. Het is vaak nog niet vanzelfsprekend om in gezinssituaties zo naar de rol van vaders te kijken.’ De methodiek is in drie pilots getest in zowel hulpverlening als onderwijs. Op dit moment wordt de methodiek nog actief ingezet binnen Cardea. Begin 2015 won TrotseZonenTrotseVaders de derde prijs van de Movisie Participatieprijs.

Presentatie methodiek

De feestelijke presentatie van het handboek, waarin de methodiek TrotseZonenTrotseVaders staat beschreven, vindt plaats op donderdag 21 mei 2015 bij Cardea in Leiden (Gerrit van der Veenstraat 2, Leiden). Voorafgaand aan de presentatie kunt u door het volgen van een workshop ondervinden hoe de methodiek werkt. Meer informatie over het programma vindt u op de website van TrotseZonenTrotseVaders. Hier kunt u zich ook aanmelden.

Ontwikkelaar methodiek

Jens van Tricht is ontwikkelaar en auteur van de methodiek. De methodiek is beschreven met Stichting P=P, Cardea Jeugdzorg in Leiden en Movisie. Op 25 september en 27 november 2015 biedt van Tricht in samenwerking met Cardea, een tweedaagse train de trainer aan voor professionals die met de methodiek en het handboek willen leren werken.