PERSBERICHT - Nieuwe publicatie Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld

persbericht - 22 oktober 2013

Met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving wordt het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers alleen maar groter. Naast de beroepskrachten zijn zij degenen die zorgvragers in vele opzichten ondersteunen. Hoe geef je als (startende) beroepskracht vorm aan de samenwerking met informele zorgers? Die vraag beantwoordt een aantal experts van MOVISIE en Vilans in de publicatie Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld die is verschenen bij uitgeverij Bohn, Stafleu van Loghum (BSL).

Bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen wordt de rol van het sociale netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers van steeds groter belang. De publicatie Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld biedt inzicht in de mogelijkheden en risico’s van deze samenwerking. De auteurs pleiten voor een integrale benadering waarin mantelzorgers en vrijwilligers samen met professionals zorgdragen voor de ondersteuning van de zorgvrager.

Theorie én praktijk

Het eerste deel van het boek biedt een fundament van kennis over mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg en zorgnetwerken. Dat onderscheidt dit boek van eerder verschenen publicaties die vaak gaan over óf mantelzorgers óf vrijwilligers in de zorg. In deze publicatie  is aandacht voor beiden, als onderdeel van een zorgnetwerk en bezien vanuit de rol van de social worker.

Op dit fundament bouwt het tweede deel verder. In dat deel is juist aandacht voor de praktijk: hoe werkt de social worker het beste samen met mantelzorgers en vrijwilligers? Hoe kan hij mogelijkheden verzilveren en risico’s beperken. Dit deel beval een keur aan praktische instrumenten en methodieken waar beroepskrachten direct mee aan de slag kunnen.

Voor wie

Het boek is in de eerste plaats geschreven voor hbo-studenten Social Work. Tegelijkertijd biedt het boek ook een uitstekend overzicht aan beroepskrachten die in hun werk te maken hebben met mantelzorgers en/of vrijwilligers. Een lezersreview op de website van BSL:

‘In het boek komen onderwerpen voor die me nog vers in het geheugen liggen en dagelijkse kost zijn. Belangrijk is dat het is gemixt met nieuwe inzichten en informatie waardoor het zeer goed toepasbaar is op de recente ontwikkelingen. Het maakte dat mijn kennis weer up-to-date is.’

Bestelinformatie

Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld is geschreven door Wilco Kruijswijk, Anita Peters, Jolanda Elferink, Cecil Scholten, Ilse de Bruijn, ISBN 9789031392261. De publicatie is te bestellen voor € 24,99 bij de boekhandel of via de website van de uitgever, www.bsl.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Carolien Veerman.