PERSBERICHT - Nieuwe stap in aanpak huiselijk en seksueel geweld

persbericht - 24 november 2016

Ieder jaar opnieuw sterven mensen door geweld in huiselijke kring en worden talloze mensen slachtoffer. Overheden en maatschappelijke organisaties werken hard aan het bestrijden van dit probleem. Om huiselijk en seksueel geweld effectiever aan te pakken is onderbouwde kennis nodig. Nederlandse organisaties zijn de afgelopen jaren aan de slag gegaan om hun interventies te versterken. Deze interventies zijn door een onafhankelijke commissie van mensen uit de wetenschap en praktijk beoordeeld en toegankelijk gemaakt via een nieuwe databank. Hiermee kan elke professional voortaan goed onderbouwd aan de slag om dit ernstige probleem aan te pakken.

Databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld

De afgelopen jaren zijn dankzij  het stimuleringstraject ‘Samen op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld’ 16 organisaties aan de slag gegaan met de kwaliteitsverbetering van hun interventie, zowel inhoudelijk als qua beschrijving. Dankzij dit traject is er nu meer inzicht in de werking van hun aanpakken. 12 interventies zijn positief beoordeeld en opgenomen in de gratis te bezoeken databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld. Effectieve aanpakken dragen eraan bij om het tij van huiselijk geweld en kindermishandeling te keren. Het Ministerie van VWS heeft het traject gefinancierd en gestimuleerd.

Parels

Astrid van der Kooij, manager Huiselijk en seksueel geweld Movisie: 'Movisie ondersteunt beroepskrachten en vrijwilligers die de preventie en aanpak van huiselijk en seksueel geweld naar een hoger plan willen tillen. Op de verschillende beleidsvragen is veel kennis beschikbaar. Dus maak als gemeente, professional of vrijwilliger gebruik van de kennis die er is! Deze interventies zijn parels, ontwikkeld door de professionals in het veld en de kwaliteit is van hoog niveau. Ze kunnen ons helpen om het leven van al die honderdduizenden slachtoffers veiliger te maken. Dus kom op, laten we van elkaar leren en deze interventies gebruiken om nieuwe slachtoffers proberen te voorkomen.'

Bekijk de Databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld van het ministerie van VWS en Movisie.

Op zorgwelzijn.nl is een serie artikelen over de interventies in deze databank gestart. Lees de artikelen over de interventies:

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Paul van Yperen.