PERSBERICHT - Pieter Hilhorst juryvoorzitter vierde Participatieprijs

persbericht - 8 februari 2016

Maar liefst 116 initiatieven zijn aangemeld voor de vierde Movisie Participatieprijs met als thema ‘deskundig door ervaring’. De inzet van ervaringsdeskundigen binnen zorg en welzijn verdient meer erkenning als zinvolle aanvulling op professionele hulpverlening. Juryvoorzitter Pieter Hilhorst maakt op vrijdag 15 april bekend wie de prijswinnaars zijn.

De jury van de vierde Participatieprijs:

  • Pieter Hilhorst, politicoloog en publicist – juryvoorzitter
  • Prof. Dr. Tine van Regenmortel, hoofd van de onderzoeksgroep 'Armoede, maatschappelijke integratie en migratie' Koninklijke Universiteit Leuven
  • Dr. Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning Ministerie van VWS
  • Erik de Jong en Corine Dijkstra, beleidsmedewerker en Wmo-projectleider Sociaal Domein VNG
  • Dr. Harrie van Haaster, directeur IGPB
  • Kim van Laar, ervaringsdeskundige projectmedewerker Stichting Alexander
  • Drs. Yvonne van Mierlo, voorzitter Raad van Bestuur Movisie

Uitreiking

De feestelijke uitreiking vindt plaats op vrijdagmiddag 15 april in Rasa te Utrecht. De aanmelding hiervoor start op 1 maart. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 2.500,-, de tweede en derde prijswinnaars krijgen elk een bedrag van € 500,-. Daarnaast zijn er aanmoedigingsprijzen, eervolle vermeldingen en een publieksprijs. Het prijzenpakket bestaat naast de geldprijzen uit onder meer workshops, coaching en advies op maat.

Deskundig door ervaring

Met de vierde Participatieprijs wil Movisie stimuleren dat initiatieven die ervaringskennis inzetten, breder gezien en gehoord worden. Ervaringsdeskundigheid betekent veel meer dan alleen een zelfde ervaring hebben als een ander. Het geeft aan dat iemand niet alleen geleerd heeft van zijn ervaringen, maar ook geleerd heeft deze te gebruiken als bron van kennis om anderen mee verder te helpen.

Brede partnergroep

Diverse partners ondersteunen de vierde Participatieprijs: De Sprekende Mantelzorgers, Stichting Zijweg, Fietje Schelling, Team ED, Vilans, NJi, Zorgbelang Gelderland/Utrecht, Samen Sterk zonder Stigma en Vakvereniging van Ervaringswerkers. Sociale Vraagstukken is mediapartner. De Participatieprijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

Meer informatie

Artikelen, publicaties en praktijkvoorbeelden rondom ervaringsdeskundigheid vindt u op www.movisie.nl/ervaringsdeskundigheid.
Twitter: #deskundigdoorervaring. Facebook: www.facebook.com/participatieprijs.