PERSBERICHT - Polarisatie tussen burgers en beleidsmakers kan vruchtbaar zijn

persbericht - 21 oktober 2015

Er lijkt vaak sprake van een verlammende polarisatie tussen burgers en beleidsmakers, tussen initiatiefnemers van burgerinitiatieven en gemeenten. Maar zulke botsingen kunnen ook een vruchtbare voedingsbodem geven, zo laat het nieuwe Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSV) zien. Formeel en informeel hebben elkaar veel te bieden. Dit wordt nader onderzocht tijdens het Nationaal Laboratorium ‘Burgers, buitenlui en beleidsmakers’ op 6 november a.s.

Conflicten tussen gemeenten en burgers kunnen veel onvrede veroorzaken. De vluchtelingenproblematiek laat dit elke dag zien. Maar conflicten kunnen ook veel positieve energie losmaken, stelt de politicologe Nanke Verloo in het nieuwe Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. In haar recente proefschrift, waarmee zij cum laude promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, nam ze een drietal explosieve situaties in grootstedelijke buurten onder de loep. Verloo: “Natuurlijk overheden moeten het algemene belang bewaken, maar mijn proefschrift laat heel goed zien dat soms het informele, het kleine, ook aandacht vraagt.  Kunnen we zulke momenten van conflict gebruiken als een handvat om onderliggende frustraties zichtbaar te maken, te duiden, emoties te delen, en een echt gesprek aan te gaan met mensen die klaarblijkelijk eigenaar zijn van een probleem?’.

Voorbeelden die glans geven

Het nieuwe TSV-nummer bevat meer remedies tegen vruchteloze polarisatie. Het nummer beschrijft voorbeelden van wrijving tussen burgers en beleidsmakers die glans geven:

  • Neem burgers serieus en roep ze niet op te participeren terwijl je ze tegelijk wegzet als potverteerders, adviseren Aletta Winsemius (Movisie) en Jan Steyaert (Universiteit Antwerpen) als les uit de mislukking van de Britse Big society.
  • Soms worden mensen gewoonweg niet gevraagd om te participeren en dan blijft professionele ondersteuning nodig, betogen Radboud Engbersen (Platform 31) en Peter Rensen (Movisie).
  • Welzijnsorganisaties kunnen veel leren van actieve burgers. Nico de Boer en Albertine van Diepen (RV&S) bezochten voorlopers en zagen WIJ in Tilburg alle formele functies afschaffen. Actieve burgers zijn van net zoveel waarde en maken soms zelfs meer uren.
  • Criminoloog Marc Schuilenburg onderzocht in Rotterdam burgers die zich opwerpen om hun buurt veiliger te maken. Ze willen dan wel serieus worden genomen door stadsbestuurders.
  • Jos van der Lans, die samen met Pieter Hilhorst de decentralisaties doorlicht, doet een ontdekking: de noodzaak van rigoureuze hervorming van de regels. ‘Politiek, beleidsmakers en bestuurders moeten eindelijk systematisch gaan nadenken over wat er nodig is om informele krachten in de samenleving daadwerkelijk een gelijkwaardige rol te geven.’

Nationaal Laboratorium Burgers, buitenlui en beleidsmakers

Burgerinitiatieven eisen steeds nadrukkelijker hun positie op en dagen formele instituties uit om anders te gaan werken. Op 6 november a.s. wordt tijdens het Nationaal Laboratorium ‘Burgers, buitenlui en beleidsmakers’ de spanning zichtbaar tussen formeel en informeel. In twaalf labs komen verschillende ingrediënten bij elkaar en wordt gezocht naar duurzame oplossingen. Het Laboratorium wordt georganiseerd door Eropaf!, Hogeschool van Amsterdam, Vrijwilligers Academie Amsterdam en Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. U kunt u aanmelden via de website van Er op af.

Het nieuwe Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken verschijnt op 22 oktober en is te bestellen via www.movisie.nl/publicaties