Persbericht: Sociaal geïsoleerde 50+-mannen doen weer mee

persbericht - 21 juli 2017

Amsterdam: Op 5 juli werd bij het ROC het eerste exemplaar van de Interventie Gouden Mannen overhandigd aan Jeroen van Berkel, bestuurder van Stadsdeel Amsterdam-West. Van Berkel schreef ook het voorwoord voor deze publicatie. Bij de overhandiging waren ook de Gouden Mannen zelf aanwezig die hun ervaringen over het programma deelden. ‘Ik ben hiermee weer de deur uitgekomen en voel me veel beter nu’.

Stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel vertelde de aanwezigen dat hij heel trots is op de mannen en de projectleider die dit programma vanaf 2009 heeft opgebouwd. Hij ziet ook veel kansen voor andere stadsdelen en gemeenten met dezelfde problematiek, en zet zich hier al actief voor in. De interventiebeschrijving die er nu is, helpt hem daarbij enorm. Een aantal Gouden Mannen bood hem ter plekke hun ondersteuning aan om hun ervaringen te delen.

Projectleider Magdy Khalil was heel trots en blij dat dit programma nu door Movisie in een interventie was beschreven. ‘Nu kunnen ook andere gemeenten en sociale professionals hiermee aan de slag!’ Wil Verschoor van kennisinstituut Movisie, die heeft meegewerkt aan de interventiebeschrijving zei: ‘Dit is een doelgroep die eigenlijk heel moeilijk te bereiken is, ze zitten thuis en de instanties weten niet goed wat ze ermee aan moeten. Maar met het programma Gouden Mannen lukt het toch om ze in beweging te krijgen. Dit programma verdient het om breder ingezet te worden. Dat wilden wij vanuit Movisie dan ook graag ondersteunen’.

Doorbreken isolement

De interventie Gouden Mannen is gericht op het doorbreken van het sociaal isolement van 50+-mannen in Amsterdam. De interventie omvat een basisprogramma over taal, sociale vaardigheden, computervaardigheden en het omgaan met somberheid en stress. Aanvullend zijn er onder andere sport-, theater- of muziekactiviteiten, een cursus over vaderschap en toeleiding naar vrijwilligerswerk.

'Ik moest hier van de sociale dienst eerst verplicht naar toe, maar ben nu vooral blij dat dit gebeurd is. Vroeger zat ik de hele dag thuis televisie te kijken. Nu ben ik hier, volg ik taallessen, heb vrienden gemaakt en mijn gezondheidsproblemen zijn verdwenen.’

Doel van de interventie Gouden Mannen is om de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van de doelgroep blijvend te verbeteren. En zo te komen tot een vermindering van hun sociaal isolement en een toename van hun zelfrespect. Dit draagt bij aan het grotere doel dat ‘iedereen kan meedoen in de samenleving’. Het gaat om 50+-mannen met een laag inkomen die geen werk (meer) hebben, niet of nauwelijks participeren in de maatschappij, zich gediscrimineerd voelen en een laag zelfbeeld hebben. Vaak is er sprake van GGZ-problematiek. In januari 2016 telde Amsterdam Stadsdeel West naar schatting 3.700 mannen van 50 jaar en ouder die sterk sociaal geïsoleerd zijn. In Stadsdeel Nieuw West zijn dat er rond de 4.400.

Landelijk voorbeeld

De interventie is voornamelijk bedoeld voor de mensen die er mee (gaan) werken: de professionals, vrijwilligers en stagiaires van lokale organisaties voor welzijn of maatschappelijke ontwikkeling. De interventie schrijft nadrukkelijk niet voor wat er van dag tot dag of van uur tot uur moet gebeuren, maar is vooral richtinggevend. De mensen die er mee werken bepalen zelf de invulling. De beschreven interventie is daarbij hun leidraad. De interventie is ontwikkeld door Stichting Kantara-Brug uit Amsterdam. Deze stichting is bereid om organisaties die met de interventie aan de slag willen te ondersteunen met advies, uitwisseling, intervisie of training. Landelijk kenniscentrum Movisie heeft de interventie beschreven.

Contactpersoon: Magdy Khalil.