PERSBERICHT - Sociaal isolement van ouderen vereist brede aanpak

persbericht - 26 juni 2015

Sociaal isolement van ouderen is moeilijk te doorbreken. Deze ouderen leven al jaren afgezonderd. Interventies om het netwerk uit te breiden werken zelden. Toch is de inzet van professionele hulpverleners van groot belang. Zij kunnen voorkomen dat de situatie verergert. Dit blijkt uit onderzoek ‘Ouderen in sociaal isolement’, van Anja Machielse van de Universiteit van Humanistiek, gefinancierd door Movisie.

Het onderzoek gaat over de effectiviteit van hulp aan sociaal geïsoleerde ouderen met hardnekkige en complexe problematiek. Onderzoeker Anja Machielse: ‘Het lukt deze sociaal geïsoleerde ouderen niet meer om nieuwe betekenisvolle contacten te leggen of mee te doen aan allerlei sociale activiteiten. Daar is hun isolement te hardnekkig voor. Ze zijn in de loop van de tijd gewend geraakt aan hun isolement en hebben zo hun eigen routines ontwikkeld om met die situatie om te gaan.’ De ouderen hebben zich terug getrokken en vermijden contact met anderen, vaak uit onvermogen. ‘Ze hebben te vaak ervaren dat het hen niet lukt om contacten met anderen te leggen, ze zijn onzeker over zichzelf, voelen zich niet begrepen en willen niet voortdurend met hun eigen sociale onvermogen geconfronteerd worden’.

Anja Machielse heeft gebruik gemaakt van de ‘ervaren baat’ benadering, waarin de baat die de ouderen zelf van de hulp ervaren centraal staat. Ze volgde drie jaar lang, 53 sociaal geïsoleerde ouderen en 17 hulpverleners die hen persoonlijke begeleiding bieden. Belangrijkste vraag daarbij is of de geboden hulp aansluit bij hun wensen en behoeften.

Uit het onderzoek blijkt dat het sociaal isolement door sociale interventies niet kan worden opgelost. Toch levert professionele hulpverlening voor deze ouderen belangrijke resultaten op. Volgens Martijn Bool adviseur van het onderzoeksprogramma ‘Effectieve sociale interventies’ bij Movisie, gaat het om onderdelen die wel effect opleveren. ‘Mensen in een sociaal isolement hebben geen sociaal netwerk of enige vorm van steun. Ze zijn daarom volledig aangewezen op professionele hulp als ze hulpbehoevend worden. Hulpverleners kunnen praktische problemen aanpakken, fungeren als aanspreekpunt en ze vormen een vangnet.’ Hierdoor kunnen de ouderen hun leven beter aan, en kan verergering van de situatie worden voorkomen. Het onderzoek leert dat de sociale sector een brede blik moet hebben op het thema sociaal isolement en dat er geen standaardoplossingen voor dit probleem zijn.

Anja Machielse is Universitair Hoofddocent Onderzoek van Humanistische Zingeving en Goed Ouder worden aan de Universiteit voor Humanistiek. Het onderzoek naar ervaren baat is uitgevoerd in opdracht van Movisie in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. Vragen die in dit programma gesteld worden zijn: Wat is de effectiviteit van in de sociale sector toegepaste methoden? En welke vormen van onderzoek lenen zich het beste om te weten te komen wat wel of niet werkt.

De publicatie is op dinsdag 30 juni verkrijgbaar via www.movisie.nl/publicaties