PERSBERICHT - Sociale professionals dragen bij aan gezondheid

persbericht - 19 juni 2014

De MOgroep en Movisie verbinden zich samen aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. Aly van Beek, Directeur MOgroep, en Marijke Steenbergen, Raad van Bestuur Movisie, ondertekenden op 19 juni 2014 een gezamenlijke pledge om de brede aanpak van de overheid gericht op preventie te gaan ondersteunen. Beide organisaties gaan activiteiten opzetten om de groei van het aantal chronisch zieken te helpen keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen te verkleinen

De MOgroep en Movisie willen de impact van ‘Alles is Gezondheid’ verbreden en verdiepen door het komende jaar meer zichtbaar te maken dat sociale professionals bijdragen aan sociale, psychische én fysieke gezondheid. Zij gaan onderzoek ontsluiten waaruit blijkt hoe ‘sociaal’ bijdraagt aan ‘gezond’. Daarnaast verzamelen zij 10 voorbeelden van interventies in het sociale domein die aantoonbaar een bijdrage leveren aan een betere fysieke of psychische gezondheid.

De voorbeelden van interventies én de inzichten uit onderzoek gaan beide organisaties verspreiden via bladen, websites en bijeenkomsten. Kennis en ervaring worden ook gedeeld via het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad en via de site ‘Alles is Gezondheid’.

De MOgroep is de brancheorganisatie voor de welzijnssector, met ruim 700 aangesloten organisaties en 60.000 sociaal werkers die nauw betrokken zijn bij het dagelijks leven van buurtbewoners. Movisie is het landelijk kennisinstituut op het gebied van sociale vraagstukken. We werken met sociaal professionals, gemeenteambtenaren en burgers aan een actieve en gezonde samenleving.

In het netwerk ‘Sociaal en gezond’ dragen Movisie, Vilans, GGD Nederland, TNO-CBO, Centrum Gezond Leven (RIVM) en Actiz elk vanuit hun eigen missie bij aan de verbinding tussen gezondheid en de decentralisaties. Voor meer informatie: www.movisie.nl/sociaalengezond.