PERSBERICHT - Sociale sector worstelt met effectieve interventies

persbericht - 11 juni 2015

In de sociale sector is een toenemende interesse voor effectieve interventies. Zowel uitvoeringsorganisaties als opdrachtgevers vragen vaker om onderbouwing en naar resultaten van het sociaal werk. Tegelijkertijd bestaat er bij stafmedewerkers twijfel over de toepasbaarheid van effectieve interventies. Dit blijkt uit onderzoek naar het gebruik van de databank Effectieve sociale interventies van Movisie, die dit jaar vijf jaar bestaat en waarvan op 16 juni een geheel vernieuwde versie wordt gelanceerd. In de databank staat informatie over de effectiviteit van meer dan 120 beproefde werkwijzen.

Gebruikersonderzoek

Hoe maken maatschappelijke organisaties en professionals gebruik van de databank Effectieve sociale interventies? Uit de interviews komt naar voren dat veel organisaties naar (nieuwe) interventies zoeken om handen en voeten te geven aan recente ontwikkelingen als Welzijn Nieuwe Stijl, De Kanteling of aanpassingen in de werkwijze vanwege bezuinigingen en de decentralisaties. Ook nieuwe doelgroepen of problematieken zijn aanleiding om de databank te raadplegen. Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen met 18 stafmedewerkers en managers, die geselecteerd zijn op bekendheid met de databank.

Vertrouwen in kwaliteit

Een groot deel van de respondenten noemt als belangrijkste voordeel van effectieve interventies in de databank dat je meer kunt vertrouwen op de kwaliteit. Daarbij kan de databank professionals helpen om nut en noodzaak van hun werk toe te lichten en te verantwoorden. ’Bewust bekwaam handelen’ wordt belangrijker: wat doen wij en waarom?, zo blijkt uit de interviews. Als reden om de databank niet te gebruiken noemen respondenten het belang van maatwerk. Bestaande interventies passen, naar hun idee, niet altijd in de lokale situatie of bij de doelgroep. Zij geven de voorkeur aan eigen interventies of het aanpassen van bestaande interventies. Ook twijfelen sommige respondenten over het belang van (bewezen effectieve) interventies omdat zij bijvoorbeeld vinden dat de effectiviteit van de hulpverlening vooral afhangt van een goede professional die gebruik maakt van zijn ervaring en intuïtie. 

Goed onderbouwd

In 2010 is Movisie gestart met de databank. Beproefde Interventies zijn beschreven en onderbouwd. Sinds vorig jaar worden de interventies ook beoordeeld. Dit gebeurt door praktijkpanels en door een erkenningscommissie met leden uit praktijk, beleid en wetenschap. De praktijkpanels en de erkenningscommissie zijn onafhankelijk. De databank wordt goed bezocht. In 2013 werden de interventiebeschrijvingen gemiddeld ruim 4000 keer per maand geraadpleegd en in 2014 is dit gestegen naar ruim 5000 keer per maand.

Kennis benutten

Er komt steeds meer kennis beschikbaar over de effectiviteit van interventies in de sociale sector. De opgave voor de komende tijd is om deze kennis op passende wijze te benutten in het dagelijks werk van professionals. Dat is een gezamenlijke opgave voor alle partijen in het werkveld. Het rapport doet hiertoe enkele aanbevelingen.

Meer informatie

Download de rapportage van het gebruikeronderzoek naar de databak Effectieve interventies. Voor meer informatie: Effectieve Sociale interventies, Paul van Yperen, 030 789 2235, p.vanyperen@movisie.nl.