PERSBERICHT - Sociale vernieuwingen succesvol implementeren

persbericht - 7 juni 2016
 1161 keer gelezen

Publicatie Wmo-werkplaatsen laat zien wat werkt

De afgelopen jaren hebben hogescholen, uitvoeringsorganisaties, gemeenten en sociale professionals hun krachten gebundeld in de Wmo-werkplaatsen (die in 2016 verder gaan als Werkplaatsen Sociaal Domein) om sociale vraagstukken op nieuwe manieren aan te pakken. Maar hoe kan je deze vernieuwingen succesvol implementeren? In de nieuwe publicatie Implementeren in het sociaal domein beschrijven de Wmo-werkplaatsen hoe zij innoveren, hoe zij ervoor zorgen dat innovaties daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk van alledag en welke factoren hierin cruciaal zijn.

De theorie geeft goede handvatten voor implementatie en het maken van een implementatieplan. De praktijk laat daarnaast duidelijk zien dat implementeren in het veranderlijke sociale domein specifieke kenmerken en succesfactoren heeft. Zo gaan innoveren en implementeren vaak hand in hand en speelt co-creatie een belangrijke rol. Uitvoerende professionals en cliënten worden van meet af aan betrokken bij het innovatie- en implementatieproces. Hierdoor ontstaan innovaties die beter landen en gedragen worden in de praktijk.

Goed beeld van implementatie in de praktijk

Een opvallende analyse uit de negen casusbeschrijvingen in de publicatie: “Er blijkt dus al in een vroeg stadium, namelijk gedurende de ontwikkeling, gewerkt te worden aan implementatie. Kennis over succesfactoren voor implementeren kan dus ook al in een eerder stadium worden ingezet.” Samen bieden de beschrijvingen een rijk boeket van de manieren waarop Wmo-werkplaatsen praktijkorganisaties, professionals, gemeenten en betrokken burgers hebben ondersteund bij het ontwikkelen en invoeren van vernieuwingen.

Verschillende invalshoeken

In de casussen passeren uiteenlopende innovaties en nieuwe werkwijzen rondom verschillende sociale vraagstukken de revue: hoe worden netwerken rond kwetsbare burgers versterkt, hoe leren mensen met nieuwe netwerkstrategieën werken? Hoe worden methoden voor het keukentafelgesprek, rehabilitatie en interdisciplinaire samenwerking geïmplementeerd? Hoe komen integrale wijkteams van de grond? Hoe leren mensen volgens een nieuwe zienswijze te werken? Wat hebben professionals nodig om met nieuwe technologie te werken? Op welke wijze komen formele en informele zorg tot elkaar? En hoe vinden innovaties hun weg in het beroepsonderwijs?

Dankzij de bijdragen van negen werkplaatsen krijgt u een goed beeld van hoe de implementatie van innovaties zich in de praktijk voltrekt.

Werkplaatsen Sociaal Domein

De Wmo-werkplaatsen maken in 2016 een doorstart als Werkplaatsen Sociaal Domein. De werkplaatsen hebben een bredere opdracht en kennen een nog uitgebreidere regionale samenwerking. Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg, welzijn, burgers en cliënten. Ze zijn gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. Zie www.werkplaatsensociaaldomein.nl.