PERSBERICHT - Sociologiestudente (UvA) wint Movisie Scriptieprijs 2013

persbericht - 21 november 2013

Nathalie Groot van de Universiteit van Amsterdam is winnaar van de eerste Movisie Scriptieprijs 2013. Haar onderzoek naar het sociale netwerk tijdens Eigen-Kracht conferenties werd geprezen door de nieuw verkregen inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Op 21 november 2013 ontving Groot de prijs uit handen van Marijke Steenbergen, Raad van Bestuur van Movisie, tijdens het Congres Sociaal Werk, het hart van het sociale domein.

Het juryrapport over de winnende scriptie Beter een goede buur en een verre vriend: 'Er is al veel onderzoek gedaan naar Eigen Kracht centrales (EK-c’s), maar nog nooit naar de functie van verschillende sociale netwerken. Een indrukwekkend aantal dossiers is onderzocht en de gehanteerde onderzoeksmethoden zijn gevarieerd. De resultaten van dit onderzoek zijn zeer relevant voor alle betrokkenen bij EK-c’s. Een terechte winnaar!' Groot wint een geldbedrag van € 1.000. Daarnaast krijgt zij ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor de debatsite socialevraagstukken.nl.

Winnaar en genomineerden

Movisie ontving 19 inzendingen die meedongen naar de scriptieprijs, waarvan 18 op universitair niveau en 1 op Hbo-niveau.  Een selectiecommissie beoordeelde deze scripties onder meer op kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de leesbaarheid. Daaruit volgden vijf genomineerden, waarop een jury de uiteindelijke winnaar koos.

Winnaar Movisie Scriptieprijs 2013
Nathalie Groot, Universiteit van Amsterdam - Beter een goede buur en een verre vriend.

Overige genomineerden

  • Saskia Schakel, Vrije Universiteit Amsterdam - Van de werkende mantelzorger naar de mantelzorgende werknemer
  • Susan Verbeij, Radboud Universiteit Nijmegen - Asset based community development towards sustainable citizen initiatives
  • Fleur van IJperen, Vrije Universiteit Amsterdam - Passie voor de buurt?
  • Sabrina Rahmawan Huizenga, Mustafa Talib & Shirley Daamen-Davis, Hogeschool Rotterdam - Doe je ook mee? Een kwalitatief onderzoek naar de dubbelzinnigheid van cliëntenparticipatie

De jury

De jury van de Movisie Scriptieprijs bestond uit Marijke Steenbergen, Raad van Bestuur Movisie, Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Kitty de Laat, voorzitter Verdiwel tevens directeur Vivaan, Jean-Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg & Ondersteuning Hogeschool Utrecht en Margo Trappenburg, hoofddocent bestuurs- en organisatiewetenschap Universiteit Utrecht.

Over de Movisie Scriptieprijs

Dit jaar werd de Movisie Scriptieprijs voor het eerst uitgereikt. Het kennisinstituut voor sociale vraagstukken wil hiermee onderzoek stimuleren naar vraagstukken rond zelfregie, zelfredzaamheid en/of participatie van burgers en de veranderende rol van sociale professionals. Gezien dit belang, het enthousiasme van de studenten en het hoge aantal kwalitatief goede inzendingen, zal de Movisie Scriptieprijs in 2014 een vervolg krijgen.

Voor meer informatie of voor het opvragen van fotomateriaal van de uitreiking: Communicatie, Wilco Lindenberg, 030 789 2179, 06 1427 1418, w.lindenberg@movisie.nl

DownloadsTypeGrootte
Beter_een_goede_buur pdf939.23 KB
Juryrapport MOVISIE Scriptieprijs 2013 pdf138.67 KB