PERSBERICHT - Uniek lesmateriaal beschikbaar over LHBT voor zorg- en welzijnsopleidingen

persbericht - 12 januari 2016

Meer aandacht in beroepsopleidingen in zorg, welzijn en sociaal werk voor het professioneel omgaan met lesbo’s, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT). Dat is het doel van het unieke lesmateriaal dat te vinden is op de website www.monitorlerensignaleren.nl/lhbt. Studenten die later verpleegkundige, verzorgende, sociaal werker of pedagoog worden, krijgen nu meestal geen les over verschillen in seksuele voorkeur en gender. Dat is een gemiste kans, want voor een goede uitvoering van hun vak is het van belang te weten hoe zij goed aansluiten op de behoeften van LHBT's.

Oog voor verschillen in seksuele voorkeur en gender is nog verre van vanzelfsprekend in de zorg, sociale en agogische sector. Onderzoek laat zien dat professionals die met jeugd werken niet makkelijk praten over het onderwerp en soms het idee hebben dat het thema niet relevant is. Transvisie Zorg, een organisatie die hulp biedt aan transgenders en hun omgeving, geeft regelmatig colleges over transgenders. Thomas Wormgoor: ‘Als je zelf geen transgender bent is het soms moeilijk voor te stellen hoe het is om transgendergevoelens te ontdekken. Of hoe het is om afwegingen te maken over transitie en mogelijke behandelingen. Je verdiepen in het onderwerp is daarom erg belangrijk.’ Herman Boers, die regelmatig gastcolleges over oudere homo- en biseksuelen geeft aan onder meer verzorgenden, sluit zich hier bij aan: ‘Een verzorgende staat er als heteroseksueel misschien niet bij stil dat je als oudere homoseksueel niet vanzelfsprekend kunt terugvallen op familieleden die je niet accepteren zoals je bent’.

Onderdeel van curriculum

Op de site monitorlerensignaleren.nl kunnen docenten naast allerlei andere thema’s ook lesmateriaal vinden over seksuele voorkeur en gender. Projectleider Hanneke Felten (Movisie): ‘Veel docenten willen wel aandacht besteden aan lesbisch-, homo-, bi- of transgendercliënten, maar hebben er geen tijd voor, omdat het niet is opgenomen in het onderwijscurriculum.’ Om het docenten makkelijk te maken een les voor te bereiden met weinig tijd zijn er toegankelijke, praktische stappenplannen ontwikkeld. Hierin zitten kant-en-klare casussen, opdrachten en filmpjes die direct in de colleges en werkgroepen kunnen worden behandeld. Felten: ‘Op die manier hopen wij dat het gewoner wordt om les te geven over LHBT en mogelijk vindt het zo ook een weg naar het vaste curriculum.’

De stappenplannen en bijbehorende lesmaterialen zijn te vinden op www.monitorlerensignaleren.nl/lhbt. Deze heeft Movisie ontwikkeld, samen met o.a. Herman Boers, Transvisie Zorg, Rutgers en COC Nederland.