PERSBERICHT - Variatie in vorm en contact komt cliëntenparticipatie ten goede

persbericht - 11 februari 2016

Ons land telt een diversiteit aan cliënten- en adviesraden, maar er is vraag naar vernieuwing. In de praktijk blijkt burgerbetrokkenheid in veel gemeenten een lastig punt. Gemeenten willen directer contact met een bredere groep burgers en zoeken naar nieuwe vormen. Burgers, specifiek cliënten, willen eerder betrokken worden bij het opstellen van nieuw beleid. Deze uitdagingen voor de toekomst en aandachtspunten voor vernieuwing, bundelt Movisie in een eenmalig magazine vanwege vijf jaar kennisprogramma Cliëntenparticipatie.

Erop af

‘Met nieuwe overlegvormen alleen ben je er niet,‘ aldus Karin Sok, projectleider Cliëntenparticipatie bij Movisie. ‘Het is de kunst om een nieuwe cultuur van samenwerken te ontwikkelen tussen beleidsmakers en burgers. Direct contact, erop af, een gelijkwaardige dialoog en netwerken van burgers staan daarbij centraal.’ Volgens Branko Hagen, adviseur bij de Landelijke Cliëntenraad, krijgen beleidsmakers en uitvoerders er op termijn last van als ze de mensen met de daadwerkelijke ervaring niet betrekken. Hagen: ‘Wel vraagt het in beeld brengen van hun ideeën om nieuwe instrumenten en investeringen. Een echte kanteling.’

Durf en een open houding

De omslag naar vormen van directe burgerbetrokkenheid en zeggenschap vraagt van zowel burgers als gemeenten, aanpassingen in werkwijze en cultuur. Niels Schuddeboom, ondernemer en ervaringsdeskundige, schrijft in het magazine dat de toekomst van goede cliëntenparticipatie ligt bij directe, informele vormen. ‘Dat vraagt durf en een open houding van gemeenten en andere beleidsmakers, maar ook van ons als burgers’.

Betrokken

Dit sluit aan bij de geleerde lessen van vijf jaar kennisprogramma Cliëntenparticipatie waarin de focus ligt op meer flexibiliteit en andere vormen van contact. Movisie blijft, ook in de toekomst, samen met gemeenten en belangenorganisaties werken aan vormen waarin burger en gemeente samen beleid maken en ervaringskennis inzetten om de kwaliteit te verbeteren.

Magazine

In het speciale magazine ‘Nieuw Perspectief’ blikken we terug op geleerde lessen van vijf jaar kennisprogramma Cliëntenparticipatie. Daarnaast kijken we vooral vooruit naar de veranderingen die we in de komende vijf jaar verwachten. U kunt het magazine downloaden via: www.movisie.nl/publicaties/nieuw-perspectief