PERSBERICHT - Waar blijft de cliënt in de decentralisaties?

persbericht - 30 mei 2013

Zelfs ex-ombudsman Wethouder Hilhorst van Amsterdam kijkt onvoldoende naar het cliëntbelang bij het ontwikkelen van het nieuwe jeugdstelsel in zijn stad. Pas in de proeftuinen van het nieuwe beleid wordt om het oordeel van de cliëntenorganisaties gevraagd. Dat blijkt uit een interview in MOVISIES, het relatieblad van kennisinstituut voor sociale vraagstukken MOVISIE, dat ingaat op de decentralisaties in het sociaal domein.

Waarom is het zo moeilijk om cliëntgroepen mee te nemen in de oplossingsrichtingen van de decentralisaties in het sociaal domein? Dat ligt zeker niet aan het beschikbare instrumentarium. In de 17e uitgave van MOVISIES staan tal van manieren beschreven die bestuurders en sociale professionals kunnen helpen. Zoals bijvoorbeeld:

Beleid ontwikkelen met Persona’s

Steeds vaker worden persona’s ontwikkeld om de klantgroep beter te begrijpen en de diensten daarop aan te sluiten. Tot nu toe waren het vaak de professionals die persona’s ontwikkelen over hun doelgroep. Maar wie weet er meer over een doelgroep dan de doelgroep zelf? Daaruit is een werkwijze ontstaan om samen met de doelgroep persona’s te maken.

Quez: echt werken vanuit zelfregie

Quez is een praktische methode waarbij professionals geholpen worden om consequent uit te gaan van de eigen regie van de cliënt. QueZ verwijst naar ‘Questions Zelfregie’. Quez is ontwikkeld om mensen in een kwetsbare situaties beter te ondersteunen.

Neem een voorbeeld aan Dongemond

Zes gemeenten in Brabant worden door MOVISIE voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo. MOVISIE organiseert thematische werkateliers en stelt met lokale projectleiders een nota op. Gemeente, politiek en cliënten leveren input. Vervolgens adviseert MOVISIE bij de werkwijze bij de inkoop van ondersteuning en de afspraken die gemaakt worden met aanbieders in zorg, welzijn en vrijwilligersorganisaties.

Verder in MOVISIES

  • Be a man leert allochtone jongens via peereducation respectvol omgaan met meisjes én hun eigen grenzen bewaken.
  • Werklozen worden ingezet in Spijkenisse en Katwijk om mantelzorgers te ondersteunen.
  • MOVISIE-trainingen over ‘tegenprestatie naar vermogen’
  • Veenendaal is eerste gemeente die het Vlaggensysteem van MOVISIE gebruikt voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag

MOVISIES is gratis downloadbaar via www.movisie.nl → relatiekrant. Een abonnement is gratis. MOVISIES verschijnt 3 x per jaar. Abonnees van Binnenlands Bestuur die betrokken zijn in het sociaal domein krijgen deze maand MOVISIES bijgesloten bij BB.

Meer informatie

Voor meer informatie: Communicatie, Jandirk Veenstra, 06 107 208 40, j.veenstra@movisie.nl.

DownloadsTypeGrootte
MOVISIES nr. 17 pdf3.23 MB