PERSBERICHT - Waar wonen de PVV-kiezers? Nieuw Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

persbericht - 22 december 2016

Inkomen en opleiding zijn veel genoemde verklaarders voor politiek en ander gedrag. Onderzoeker Josse de Voogd voegt een andere dimensie toe: de geografie. In het nieuwe Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken brengt hij de aanhang van de PVV geografisch in kaart. Van Volendam tot Vinkeveen, en van Delfszijl tot Vlissingen.

De ontevreden stemmers wonen in de groeikernen, in de veengebieden, in distributiecentra, transportassen en plaatsen met kleine bedrijven. De voogd schrijft: ‘Vooral bouwvakkersdorpen als Volendam, Sint-Willebrord en Kerkdriel springen eruit. De visserij lijkt ook een belangrijke doelgroep, gezien de scores in plaatsen als Scheveningen, Katwijk, Den Helder, IJmuiden, Volendam, Yerseke en Urk.’

De gemeenschappelijke deler lijkt vaak een wat moeizame verhouding tot de overheid. Het zijn gebieden in transitie, met een ‘midden’ dat onder druk staat. Het gaat om periferieën van de steden, de Randstad en het land.

Verder in het winternummer van het tijdschrift:

  • De Rotterdamse professor bestuurskunde Arwin van Buuren trekt lessen uit ons waterbeheer voor burgerinitiatieven. Zijn advies aan gemeenten: ‘Wees veel meer een Barbapapa’.
  • Armoedebestrijding: lector Roeland van Geuns laat zien hoe gemeenten mensen met schulden veel beter kunnen helpen met kwijtschelding. ‘De overheid kan met deze inzichten haar dienstverlening flink verbeteren.’
  • Het tijdschrift inventariseerde de zes meest belovende democratische vernieuwingen – van G-1000 tot right to challenge – en legde die voor aan de wetenschappelijk bureau’s van de politieke partijen.

Bestel het tijdschrift en/of neem een abonnement.