PERSBERICHT - Welzijnsambtenaren somber over hun invloed

persbericht - 2 oktober 2013

Twee op de vijf welzijnsambtenaren heeft niet het idee dat ze in hun werk vorm geven aan sociale waarden in de samenleving. Nog eens 27 procent weet het niet. Dat blijkt uit een peiling in het nieuwste nummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, een uitgave van MOVISIE, het kennisinstituut voor sociale vraagstukken.

Slechts 27 procent van de welzijnsambtenaren verwacht dat hun werk door de decentralisaties van taken naar gemeenten zinvoller wordt. Aan de online peiling van TSV, in samenwerking met het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid, deden 85 gemeentelijke medewerkers mee.

Wondermiddel

Wijkteams lijken het wondermiddel anno 2013, zo schrijven Jos van der Lans en Nico de Boer in TSV. Elke zichzelf respecterende gemeente is ermee aan de slag. Maar als de wijkteams niet aansluiten bij wat mensen zelf al doen, dan wordt het een mislukking volgens Van der Lans en Nico de Boer in TSV. Ze behandelen zes hobbels die gemeenten moeten nemen 'anders wordt het niks met de wijkteams. Het belangrijkste is dat de burgers, om wie het allemaal draait, zorg en aandacht krijgen op een kwalitatief passend niveau. Een werkbare oplossing daarvoor lijkt de in Leeuwarden ontwikkelde formule: generalist voor de burger, specialist in het team.' Ook Lilian Linders van Fontys Hogeschool waarschuwt: ‘Wijkteams zijn geen Haarlemmerolie.’

Het laatste nummer van TSV bevat een dossier over 'het nut van zingeving' in het sociaal domein. Ga naar www.movisie.nl/tsv.

Trefwoorden