PERSBERICHT - Werkwijzer Tegenprestatie biedt praktische handvatten voor beleidsontwikkeling

persbericht - 4 april 2014

Op de website Samenvoordeklant.nl van de Programmaraad is de Werkwijzer Tegenprestatie gepubliceerd. De werkwijzer biedt gemeenten praktische handvatten om lokaal de tegenprestatie te kunnen invoeren. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel de beleidsontwikkeling als de uitvoering en handhaving. De Tweede Kamer bepaalde onlangs dat gemeenten ruimte krijgen om de tegenprestatie af te stemmen op de lokale mogelijkheden. De inhoud van de werkwijzer biedt hiervoor aanknopingspunten.

Aan de hand van vier vragen helpt de werkwijzer gemeenten en maatschappelijke organisaties om stapsgewijs de tegenprestatie naar vermogen vorm te geven.

 1. Wat is de tegenprestatie?
  Duidelijke kaders wat de tegenprestatie inhoudt en welke grenzen er gelden ten aanzien van reintegratie en omvang van de werkzaamheden.
 2. Wat zijn de randvoorwaarden?
  Spelregels die gemeenten in acht moeten nemen. Passend werk en begeleiding zijn van belang, maar net zo goed veiligheid en verzekeringen.
 3. Hoe komt een gemeente aan voldoende plaatsen voor de tegenprestatie?
  Concrete voorstellen om aan te sluiten bij het vrijwilligerswerkbeleid. Veel kennis en ervaring is bij collega-ambtenaren al aanwezig.
 4. Hoe communiceer je de tegenprestatie?
  Benoem de voordelen die vrijwilligerswerk kunnen hebben voor een bijstandsgerechtigde. Dreigen en straffen werken snel averechts.


De Werkwijzer Tegenprestatie is een gezamenlijk product van Divosa, Stimulansz, Movisie en RCF Kenniscentrum Handhaving. De publicatie is onderdeel van het Implementatieprogramma Participatiewet en WWB-maatregelen van de Programmaraad. In de Programmaraad werken VNG, Divosa, Cedris en UWV samen aan betere dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.

Als bijlage bij de werkwijzer zijn ook wijzers opgenomen voor aanbieders van plekken (maatschappelijke organisaties) en belanghebbenden (mensen die in het kader van hun uitkering een tegenprestatie gaan leveren).

Leaflets voor organisaties en gemeenten

De Werkwijzer tegenprestatie helpt u om stapsgewijs keuzes te maken hoe de tegenprestatie naar vermogen binnen uw gemeente of organisatie vorm te geven. Maar hoe brengt u dit vervolgens concreet in de praktijk? De afgelopen jaren zijn er veel tools, concepten en andere hulpmiddelen ontwikkeld die u ook bij het uitvoeren van de tegenprestatie goed kunt gebruiken. Een aantal daarvan heeft Movisie op een rij gezet in de leaflets Als organisatie aan de slag met de tegenprestatie naar vermogen (pdf) en Hoe kunnen gemeenten aan de slag met tegenprestatie? (pdf). Movisie denkt graag met u mee welke hulpmiddelen goed passen bij uw keuzes en hoe deze op maat in te zetten zijn in de praktijk van de tegenprestatie.

Meer informatie:

Annemarie van Hinsberg a.vanhinsberg@movisie.nl of 030 789 21 14.
Charlotte Hanzon: c.hanzon@movisie.nl of 030 789 22 81
Michaëla Merkus, m.merkus@movisie.nl of 030 789 21 49

DownloadsTypeGrootte
Als organisatie aan de slag met de tegenprestatie pdf720.46 KB
Hoe kunnen gemeenten aan de slag met tegenprestatie pdf778.63 KB