PERSBERICHT - Wetenschapper moet kritische vriend van professional worden

persbericht - 23 maart 2017

(Sociale) wijkteams zijn in de praktijk overwegend zorgteams, terwijl zij de opdracht hebben een meer proactieve aanpak te ontwikkelen met ruimte voor preventie en burgerinitiatieven. En bij zware problematiek zijn professionals geneigd de samenwerking met informele zorg laag te prioriteren en voorrang te geven aan hulpverlenen. Deze dilemma’s komen aan bod in de nieuwe bundel Kwesties en keuzes in wijkgericht werken van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Kritische vriend

De bundel bestaat uit een essay en vier artikelen. Wetenschappers en onderzoekers, ook binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein, dienen naast hun rol als loyale onderzoekspartner meer een rol te vervullen van ‘critical friend’, zo bepleiten de auteurs in het essay. Juist vanwege de bestaande machtsverhoudingen is het van belang om nader in te gaan op de dieperliggende kwesties en keuzes waar professionals die wijkgericht werken mee te maken krijgen. Zij ervaren in de praktijk de spanning tussen abstracte beleidsbegrippen en de concrete invulling die aan wijkgericht werken wordt gegeven. In dat spanningsveld moeten professionals dagelijks keuzes maken.

In het eerste artikel worden 12 onderzoeken naar (sociale) wijkteams op hoofdlijnen in beeld gebracht. Het tweede artikel neemt de samenwerking van professionals in wijkteams met informele netwerken onder de loep. Het derde artikel gaat in op de ethische dimensie van het praktijkwerk in wijkteams. In het vierde artikel wordt de noodzaak van een lerende aanpak betoogd. Daarnaast presenteert dit artikel zeven principes, waarmee transformatief leren vorm kan worden gegeven.

Werkplaatsen Sociaal Domein

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Zij richten zich op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. De Werkplaatsen Sociaal Domein werken onder andere aan het (door)ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak in het sociale domein. Met deze bundel willen de Werkplaatsen de lessen uit de praktijk overdraagbaar maken voor iedereen die zich wil verdiepen in de wijkteampraktijk.

Bestel en/of download de publicatie Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Lees een interview met Lisbeth Verharen, lector aan de HAN en één van de auteurs van de publicatie op werkplaatsensociaaldomein.nl.