PERSBERICHT - Wijkgericht werken gebaat bij goed opdrachtgeverschap

persbericht - 10 april 2013

MOVISIE heeft de ervaringen met wijkgericht werken laten onderzoeken in Alphen aan den Rijn in het kader van verbetertrajecten in de sociale sector. De Wmo-organisatie Participe, wooncorporatie wonenCentraal en de gemeente werkten mee. Met name in de visie op de rol- en taakverdeling tussen de organisaties viel winst te behalen. Dit staat in het onderzoeksrapport ‘Inzicht in wijkgericht werken’ van onderzoeker Tom Tudjman van bureau Risbo dat 15 april om 16.00 uur wordt gepresenteerd bij Participe. Bij deze presentatie zal het boekje worden overhandigd aan wethouder C.J. van Velzen van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Wijkgericht werken, een veelgehoord credo in het sociaal domein. Maar wat levert het op en hoe werkt het? Onderzoeker Tom Tudjman keek mee over de schouders van de professionals in twee buurten in Alphen aan den Rijn. Daarbij richtte hij zich onder meer op activiteiten die wijkgericht werken concreet vormgeven: het buurthuis, het opbouwwerk en het jongerenwerk. Visies van de professionals en hun organisaties op de doelen van wijkgericht werken bleken niet altijd overeen te komen. Taken, rollen en posities van gemeente, corporatie en de betrokken instelling voor zorg en welzijn waren niet helder. Mede door een goede terugkoppeling vanuit de onderzoeksresultaten werden (beleids)doelen verhelderd en de samenwerking tussen partijen in de buurt verbeterd.

In Alphen aan den Rijn hebben professionals elkaar gevonden door activiteiten niet zozeer aanbodgericht of vraaggericht te organiseren, maar juist de bewoners te stimuleren en faciliteren om zelf activiteiten te organiseren voor andere bewoners. Dit geeft vorm aan wijkgericht werken als een instrument om sociale problemen inzichtelijk te maken en op te lossen. Dit onderzoek is een voorbeeld van de evaluatiemethode theory of change, waarbij samen met betrokken partijen wordt nagegaan wat de doelen van een sociale interventie zijn en of deze ook worden behaald.

Inzicht in wijkgericht werken is uitgevoerd in opdracht van MOVISIE in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. Vragen die in dit programma gesteld worden, zijn: Wat zijn de werkzame bestanddelen van in de sociale sector toegepaste methoden? En welke vormen van onderzoek lenen zich het beste om te weten te komen wat wel of niet werkt? ‘Inzicht in sociale interventies’ verricht studies op het terrein van activering, vrijwilligerswerk, leefbaarheid van de wijk, vermaatschappelijking en eenzaamheid. Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het rapport ‘Inzicht in wijkgericht werken’ is gratis te downloaden of te bestellen voor € 12,50.

Meer informatie

Voor meer informatie: Effectiviteit en Vakmanschap, Jandirk Veenstra, 030 789 22 06, j.veenstra@movisie.nl, www.movisie.nl