PERSBERICHT - Win €5.000,- voor uw vrijwilligersproject

persbericht - 22 mei 2013

Op 7 december tijdens Internationale vrijwilligersdag reikt Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, de Meer dan handen vrijwilligersprijzen uit. Met deze prijzen zet hij inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreekt hij zijn waardering uit voor de vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. Inschrijven voor deze prijzen kan tot 1 oktober via www.vrijwilligerswerk.nl.

Behalve landelijk en lokaal werkende vrijwilligersorganisaties, -projecten en burgerinitiatieven, komen ook gemeenten en bedrijven die vrijwilligerswerk structureel stimuleren in aanmerking voor de prijs.

De jury let onder meer op de voorbeeldfunctie die de projecten en organisaties hebben en hoeveel mensen er van profiteren. Daarnaast kijkt ze ook naar wat het project nog meer oplevert, bijvoorbeeld competentieontwikkeling van de vrijwilligers en de samenwerking en verbinding met andere partijen. Het thema van 2013 is het betrekken en werven van vrijwilligers. Hoe pakt u dit aan? Hoe succesvol bent u hierin?

Deelnemers maken kans op maar liefst € 5.000, -. Alle projecten en organisaties worden op www.vrijwilligerswerk.nl gepubliceerd en er kan gestemd worden. Degene die de meeste stemmen verzamelt, wordt in ieder geval genomineerd. De andere 23 nominaties worden bepaald door een selectiecommissie. In totaal worden 24 deelnemers genomineerd in verschillende categorieën, waarvan er 4 een prijs winnen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie www.vrijwilligerswerk.nl, www.facebook.com/vrijwilligersprijzen, de LinkedIn-groep Vrijwilligerswerk of Twitter via @movisie #mdh13. U kunt ook contact opnemen met MOVISIE, Nienke van Helden via 030 - 789 210 97, of een mail sturen aan meerdanhanden@movisie.nl.

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013 zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden dit jaar voor de derde keer uitgereikt. De prijzen worden ondersteund door Vereniging NOV, VNG en de VriendenLoterij. De organisatie ligt in handen van MOVISIE.