PERSBERICHT - Winnaars Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014

persbericht - 8 december 2014

Bewegingsplezier voor Ouderen en chronisch Zieken, GIPS Spelen&Leren, Samen CéraWyck, tanteLouise-Vivensis, Mondial Movers, gemeente De Bilt, Babs van Geel en Marien Boonman zijn de gelukkige winnaars van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014.

De prijzen werden uitgereikt door staatssecretaris van Rijn en minister Plasterk. Van Rijn: ‘Ik ben onder de indruk van de kracht die uitgaat van de genomineerde vrijwilligers. Zij doen dit met ontzettend veel plezier en bezorgen daarmee de ander een hele goede dag. Ik kan dat alleen maar prijzen.’

690 inzendingen

Staatssecretaris De jury, onder leiding van Annemarie Jorritsma, koos acht winnaars in vijf categorieen uit ruim 690 inzendingen. Alle winnaars ontvingen een sculptuur van beeldhouwster Lidia Boomsma. De VriendenLoterij stelde voor de winnaars in de categorieën landelijk en lokaal €5.000 beschikbaar. De winnaars van de VriendenLoterij Passieprijs ontvingen €500. De jury was onder de indruk van de inzendingen. ‘De inzendingen waren bijzonder innovatief. Opvallend waren de niet-alledaagse samenwerkingsverbanden bij veel inzendingen. Kenmerkend voor wat nodig is in de komende jaren’, aldus Jorritsma.

Winnaars landelijk en lokale projecten

In de categorie Lokale en regionale vrijwilligersprojecten, projecten korter dan 1 jaar, ging de prijs naar tanteLouise-Vivensis uit Bergen op Zoom. Buurtvrijwilligers brengen – na een sms - demente cliënten die zelfstandig een wandeling maken, veilig terug naar het woonzorgcentrum: vernieuwend vrijwilligerswerk dicht bij huis. Uit de projectideeën in deze categorie won Samen CéraWyck uit Maastricht. Een initiatief dat op basis van de behoefte in de wijk in bestaande accommodaties ontmoetingsplaatsen organiseert voor iedereen die een initiatief heeft voor de wijk. In de categorie Landelijke vrijwilligersorganisaties koos de jury voor het jonge project van GIPS Spelen&Leren uit Kerkrade. Hier worden eenzame mensen met of zonder beperking benaderd om actief te worden als vrijwilliger. 170 vrijwilligers met een beperking lieten in 2013 6000 schoolkinderen ervaren hoe het is om met een beperking te leven. Van de projectideeën uit deze categorie won Bewegingsplezier voor Ouderen en chronisch Zieken uit Hilversum. Zij werkten een plan uit om bewegen leuker te maken voor ouderen en chronisch zieken. Zo kunnen ouderen en chronisch zieken op hun hometrainer samen met een familielid op afstand fietsen in een virtuele, niet van echt te onderscheiden, wereld.

Winnaars bedrijven en gemeenten

De prijs in de categorie bedrijven ging naar Mondial Movers uit Alblasserdam, die met de oprichting van stichting De Verhuisfamilie haar naam als ‘de vriendelijke verhuizer’ eer aandoet. Samen met maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties helpen medewerkers van het bedrijf, vaak samen met familieleden, eenzame en mindervermogende burgers verhuizen. In de categorie Gemeenten won gemeente De Bilt waar ambtenaren vrijwilligerswerk laten bloeien en zicht krijgen op behoefte en activiteiten, door zelf aan de slag te gaan in de lokale samenleving.

Winnaars VriendenLoterij Passieprijs

Voor haar gepassioneerde inzet, het lucratieve concept dat ze bedacht, de kunst om mensen te mobiliseren tot samenwerking en haar bevlogenheid won Babs van Geel, oprichtster van EET met je hart, de VriendenLoterij Passieprijs uit de landelijke projecten. Uit de voordrachten voor de prijs in de categorie lokale projecten won Marien Boonman van Speelhof Hoogerzael. Hij werd door de jury gekozen vanwege zijn inspirerende rol als bruggenbouwer en tomeloze inzet.

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VNG en de VriendenLoterij. De organisatie ligt in handen van Movisie. Voor meer informatie: www.vrijwilligersprijzen.nl. Of neem contact op met Nienke van Helden, n.vanhelden@movisie.nl of Renate Martens, r.martens@movisie.nl. Volg ons op Facebook via facebook.com/vrijwilligersprijzen en op Twitter via @movisie #mdh14.

Foto: Ruud van der Graaf