PERSBERICHT - Winnaars Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015

persbericht - 7 december 2015

Move, Forsa!, Nanny Jansen van Chocolate Lovers en Aaf Verkade van Onder Water in Leiden zijn de gelukkige winnaars van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015. Sensoor/113 online, Dorpswinkel Dalerpeel en Rob Hagen van de Patiëntenonderzoekers van de Parkinson Vereniging wonnen de publieksprijzen.

De prijzen werden uitgereikt door Kees van der Burg, directeur-generaal van VWS. Hij verving staatssecretaris van Rijn die vanwege dringende andere verplichtingen op het laatste moment niet aanwezig kon zijn. De jury, onder leiding van Annemarie Jorritsma, koos uit ruim 400 inzendingen 4 winnaars in drie categorieën. De genomineerden die de meeste stemmen verzamelden op www.vrijwilligersprijzen.nl wonnen de publieksprijs. De jury was onder de indruk van de variëteit, inzet, creativiteit en het enthousiasme van de inzendingen.

Winnaars juryprijzen

In de categorie Landelijke vrijwilligersprojecten, ging de juryprijs naar Move. Meer dan 400 studenten uit 5 studentensteden bedenken samen met kinderen uit aandachtswijken activiteiten en voeren deze ook uit. In de categorie Lokale en regionale vrijwilligersprojecten won Forsa! uit Den Haag. Ruim150 jonge vrijwilligers met een niet-westerse achtergrond begeleiden ex-gedetineerde jongeren in Den Haag met eenzelfde achtergrond bij hun terugkeer in de samenleving. In de categorie VriendenLoterij Passieprijs kon de jury niet kiezen en selecteerde 2 winnaars: Nanny Jansen van Chocolate Lovers uit Middelburg en Aaf Verkade van Onder Water in Leiden. Nanny Jansen is de drijvende kracht achter Chocolate Lovers, maakt en verkoopt chocolade en stelt de opbrengst ter beschikking aan ernstig zieke kinderen in de vorm van allerlei leuke activiteiten. Aaf Verkade zet zich op allerlei manieren in voor Onder Water in Leiden. Ze draagt de stadsnatuur en het grachtenleven in Leiden een warm hart toe en is regelmatig al snorkelend met bewoners uit Leiden te vinden in de grachten.

Winnaars publieksprijzen

De publieksprijzen zijn gewonnen door Sensoor/113-online, telefonische en online hulpdiensten, de vrijwilligers van Dorpswinkel Dalerpeel die naast levensmiddelenverkoop ook een koffietafel, bibliotheek en informatiepunt over wonen, zorg en welzijn verzorgen en Rob Hagen, de bevlogen vrijwilliger van de Patiëntenonderzoekers van de Parkinson Vereniging.

Alle winnaars ontvingen een sculptuur van beeldhouwster Lidia Boomsma. De projecten die de juryprijs wonnen, kregen € 5.000. De publieksprijs voor de projecten bedroeg € 2.000. De vrijwilligers die de VriendenLoterij Passieprijs wonnen, ontvingen een weekendje weg en zakgeld ter waarde van resp. € 1.000 (juryprijs) en € 500 (publieksprijs).

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VNG en de VriendenLoterij. De organisatie ligt in handen van Movisie.

Meer informatie

Voor meer informatie: www.vrijwilligersprijzen.nl. U kunt ook contact opnemen met Nienke van Helden 030 789 21 97/06 22 79 18 07, n.vanhelden@movisie.nl of Noelle van Wijgerden, 030 789 22 13/06 25 02 78 35, n.vanwijgerden@movisie.nl. Volg ons op Facebook via facebook.com/vrijwilligersprijzen en op Twitter via @meerdanhanden. #mdh15.