PERSBERICHT: Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl nog weinig effect voor cliënt

persbericht - 11 december 2013

'Frontliniewerkers vinden dat er goed is gezaaid, maar oogsten wil nog niet lukken'

Uitvoerende beroepskrachten en vrijwilligers omarmen de uitgangspunten van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. Toch zien zij nog niet dat de cliënt of de burger hiervan profiteert. Dit blijkt uit een peiling van Movisie onder 339 frontliniewerkers die begin 2013 is uitgevoerd.

De jaarlijkse frontliniepeiling van Movisie was dit jaar gericht op de ervaringen van beroepskrachten en vrijwilligers met de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. Deelnemers aan de peiling onderschrijven de noodzaak om anders te gaan werken, wat belangrijk is om bijvoorbeeld  de burger zelf meer invloed te kunnen geven. Ook zijn ze positief over de doelstellingen van het programma Welzijn Nieuwe Stijl: burgers of cliënten zijn zelf verantwoordelijk; ga uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen en betrek de sociale omgeving bij een hulpvraag van de burger.

Somber

Uit de vraag of frontliniewerkers andere vaardigheden zijn gaan toepassen, blijkt dat de veranderingen niet erg groot zijn. De meeste vaardigheden pasten ze al toe of waren al onderdeel van het werk, alleen zijn ze die wel méér en beter gaan toepassen. Over de gevolgen van de Wmo in de praktijk is de stemming somber. Zo is volgens de respondenten de verschraling van de zorg voor kwetsbare groepen groter geworden. Ook hebben kwetsbare burgers sinds de invoering van de Wmo niet meer mogelijkheden gekregen om deel te nemen aan de samenleving. Tot slot ervaren zij dat cliënten of burgers niet echt weten waar zij aan toe zijn.

Discrepantie

Kortom, er lijkt sprake te zijn van een discrepantie. Beroepskrachten en vrijwilligers geloven wel in de uitgangspunten en doelstellingen van de Wmo en WNS. Maar in de praktijk zien ze geen positieve resultaten voor cliënten of burgers. 'Alsof men vindt dat er wel goed is gezaaid met de Wmo en WNS, maar dat het oogsten nog niet wil lukken', aldus Bard Briels, adviseur bij Movisie en projectleider van de frontliniepeiling. Aletta Winsemius, senior onderzoeker bij Movisie, reageert: 'Het is misschien ook wel snel, om nu al zichtbare veranderingen te verwachten. Bovendien zijn er allerlei andere krachten aan het werk. En dan denk ik vooral aan de bezuinigingen. Werkloosheid, armoede. En hoe de decentralisaties gaan uitpakken weten we ook nog niet.'

Over de frontliniepeiling

Jaarlijks bevraagt Movisie frontliniewerkers (uitvoerende beroepskrachten, vrijwilligers en zp-ers) naar de ervaringen over een maatschappelijk thema dat zij zelf hebben aangedragen. Movisie behandelt de peiling als belangrijk signaal uit het veld.

Meer informatie

Lees de gehele rapportage 'Met tegenwind vooruit'. Voor meer informatie: Movisie Communicatie, Martine Kolk, 030 789 22 01 of 06 39 46 47 30, m.kolk@movisie.nl.

Op zorgwelzijn.nl verscheen ook een artikel op het rapport. Lees het artikel.