PERSBERICHT - Yvonne van Mierlo nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Movisie

persbericht - 16 juni 2015

Movisie is zeer verheugd met de benoeming van Yvonne van Mierlo tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Van Mierlo is op dit moment wethouder in Helmond en onder meer benoemd vanwege haar grote ervaring in gemeenten.

Vanwege de grote veranderingen in het sociaal domein, waarbij steeds meer taken naar de lokale overheid gaan, is Movisie al langer bezig om haar profiel richting gemeenten te versterken. Yvonne van Mierlo heeft in Helmond onder meer de portefeuilles sociale en economische zaken en is goed ingevoerd in de praktijk van de drie decentralisaties. Naast haar uitgebreide gemeentelijke ervaring en netwerken bij zowel de lokale als landelijke overheid, heeft ze haar sporen ook verdiend in het bedrijfsleven. Met de benoeming van Van Mierlo verwacht Movisie de aansluiting en samenwerking met gemeenten een extra impuls te kunnen geven. Van Mierlo zal per 1 september 2015 aantreden als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Movisie.

De huidige bestuurder van Movisie, Marijke Steenbergen, blijft deel uitmaken van de RvB en juicht de vernieuwing in de top van Movisie van harte toe. Aanleiding voor de verandering is het vertrek van directeur Simone Kortbeek per 1 november 2015. Hiermee ontstaat ruimte voor een nieuwe bestuurder.

Einde bericht

Meer informatie via Nienke van Helden, hoofd Communicatie van Movisie, 030 7892197, 06 22791807, n.vanhelden@movisie.nl.