PERSBERICHT - Een zachte hand en subtiele drang naar participatie werken het beste voor mensen in de bijstand

persbericht - 21 december 2017

Gemeenten houden niet van dwang en zetten liever in op motiveren van mensen in de bijstand naar vrijwilligerswerk. Ze doen daarmee wat volgens de wetenschap het beste werkt. Dat blijkt uit een journalistiek en wetenschappelijk onderzoek in vijf grote steden van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken met prof. Monique Kremer.

Er voltrekt zich een stille revolutie. Ruwweg de helft van de mensen in de bijstand is opgegeven voor betaalde arbeid. Zij hoeven niet meer te solliciteren, zij krijgen geen hulp naar werk. Voor hen is de bijstand veranderd van een tijdelijk vangnet in een blijvende voorziening. In een stad als Rotterdam gaat het om 20.000 mensen in Amsterdam om 30.000.

Nieuw onderzoek

In opdracht van de gemeente Amsterdam onderzocht het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken samen met hoogleraar Actief burgerschap Monique Kremer (ook werkzaam bij de WRR) hoe gemeenten mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt proberen te motiveren om vrijwilligerswerk of mantelzorg te doen. Ze bestudeerden beleid en praktijk in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leeuwarden. In een dossier van het winternummer van het tijdschrift doen ze daarin verslag. Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken valt vandaag bij de abonnees op de mat.

Verschillen in aanpak

Gemeenten pakken het heel verschillend aan, zo blijkt. Amsterdam zoekt het in motiveren en praat intensief met mensen, Rotterdam doet dit ook, maar met meer drang en Utrecht laat het aan mensen zelf over. In alle gevallen is het doel niet werk, maar welzijn. Aan harde dwang doet geen enkele stad.

Volgens de wetenschap hebben ze daar gelijk in. Een uitvoerige literatuurstudie voor dit onderzoek laat zien dat maatwerk, intensief contact met klanten en geen druk succesfactoren zijn bij het activeren van mensen in de bijstand.

Bijeenkomst ‘De toekomst van de Bijstand’

Tijdens de bijeenkomst ‘De toekomst van de Bijstand’ op woensdag 17 januari in De Nieuwe Liefde in Amsterdam gaan wetenschappers, bijstandsgerechtigden, ambtenaren, wethouders en andere betrokkenen met elkaar in gesprek. Monique Kremer presenteert tijdens deze bijeenkomst de resultaten van het onderzoek.

Downloads
werkt-zachte-hand-bijstand
Kennisdossier