PERSBERICHT - Zorgen over onderwijs: ongelijkheid neemt toe, en op scholen mist ambitie

persbericht - 18 oktober 2016

Herfstnummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

‘Doorstroom van het hbo naar de universiteit? Gaat niet meer gebeuren. Dan nu plotseling roepen dat ongelijkheid bestreden moet worden, is gratuit.’ Herman van de Werfhorst, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Amsterdam Centre for Inequality Studies, bekritiseert in het nieuwe Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSV) minister Bussemaker en andere politici, die volgens hem al lang wisten dat de onderwijsongelijkheid toenam. En die zelfs maatregelen namen die de ongelijkheid versterkten.

Onderwijs

Veel aandacht in het herfstnummer van TSV voor onderwijs. Redacteur Krijn van Beek verdiepte zich in de ambities van onze scholen en komt tot een ongeruste conclusie: ‘Helaas wijst alles erop dat we het geloof hebben verloren in de emancipatoire kracht van onderwijs.’ Hij ontleedt de mythes dat kinderen niet slimmer zouden worden (dat worden ze wel) en dat de samenleving niet te veel hoogopgeleiden aan kan (ook al een populaire misvatting).

Verder in dit nummer:

  • Een twistgesprek: Is zelfredzaamheid een armoedig ideaal? Twee wetenschappers die allebei onderzoek doen naar de participatiemaatschappij blijken frontaal te botsen.
  • Wat doet een opbouwwerker nu precies als hij buren met elkaar verbindt? Jeroen Gradener promoveerde hierop en beschreef de bouwstenen van het beroep, zoals ‘het vermogen om terloops en tegelijk zichtbaar aanwezig te zijn’. Nuttige kennis voor sociale wijkteams.
  • Een opmerkelijk kritisch interview met sociologieprofessor Jan Willem Duyvendak over wat hij ziet als de afbraak van de verzorgingsstaat. ‘In Nederland hebben sociaal werkers constant een zelfredzaamheidsmatrix bij de hand. Zorg is verworden tot het maximaliseren van de zelfredzaamheid van mensen. Ik vind dat van een grote treurigheid.’

Het herfstnummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSV) is een uitgave van Movisie. Zie ook www.socialevraagstukken.nl.