Aanmelden als initiatief

Platform Werk Inclusief Beperking

Hier vind je meer informatie over aanmelden als initiatief voor het Platform Werk Inclusief Beperking.

Initiatieven kunnen organisaties, ondernemingen, of een netwerk zijn dat een project of aanpak in praktijk gaat brengen. We zijn op zoek naar partners die voldoen aan de volgende criteria:

  • Zet zich ‘by heart’ in voor mensen met een arbeidsbeperking, in missie, visie, doelstelling en praktijk is dit zichtbaar
  • Richt zich via een doordachte en helder beschreven werkwijze op stappen naar betaald werk en vergroot de ontwikkelmogelijkheden daartoe
  • Verbindt betrokkenheid van de doelgroep, werkgevers en (waar aanwezig) intermediairs binnen het initiatief met elkaar
  • Opschaalmogelijkheden/groeimogelijkheden/uitbreidingsmogelijkheden van de werkwijze zien
  • Biedt bestendig werk, het initiatief heeft haar vizier gericht op de lange termijn
  • Biedt duurzame banen waar mensen mogen en kunnen blijven (is geen banencarrousel)
  • Gaat uit van veerkracht, lerend vermogen en enthousiasme van alle partijen
  • Staat open voor vernieuwende werkwijze en levert toegevoegde waarde aan het reeds bestaande in verbinden van vraag en aanbod
  • Maakt aangepaste of specifieke begeleiding op maat mogelijk
  • Maakt gebruik van de aanwezige ervaringsdeskundigheid bij alle partijen

Voor meer informatie over de selectiecriteria en interesse om je aan te melden als initiatief, neem contact op met Marjet van Houten via de knop hieronder.

Meer informatie en aanmelden