Denktank

Platform Werk Inclusief Beperking

Hier vind je meer informatie over de Denktank van het Platform Werk Inclusief Beperking.

Aan het Platform Werk Inclusief Beperking is een denktank gekoppeld. De denktankleden worden betrokken bij de opzet en uitvoering van het platform. De denktank bestaat uit experts die verschillende perspectieven vertegenwoordigen. Denk aan ervaringsdeskundigheid, gemeentelijk perspectief en werkgeversperspectief.

De leden van de denktank vervullen een meedenkende en adviserende rol, gevraagd en ongevraagd. De denktank bestaat uit:

  • Bruno Fermin (SBCM)
  • Branko Hagen (Bureau Werk en Inkomen; Coalitie voor inclusie)
  • Lineke van Hal (HAN Hogeschool)
  • Eelco Hosman en Danny Verstallen (LFB)
  • Annemarie Klip (Sociaal werkkoepel Gemeente Amsterdam) 
  • Jessica de Ruiter (Lansco/De blauwe paraplu)

Lees hier het artikel 'Systemen veranderen, in plaats van individuen'

Wat doet de denktank? 

Bij het Platform Werk Inclusief Beperking kijken we vanuit verschillende perspectieven naar hoe we de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking kunnen vergroten. De denktank bestaat uit experts die de verschillende perspectieven vertegenwoordigen. 

De denktank vervult verschillende rollen. Zo helpen zij om initiatieven te linken aan het platform. De leden van de denktank leren samen en bespreken de werkzame elementen zodat die benut kunnen worden. Ze brengen positieve verhalen vanuit de praktijk in, delen successen en werken de-stigmatiserend. Ze zijn alert op eventuele onbedoelde gevolgen van het platform en brengen eventueel over het hoofd geziene zaken aan het licht. 

Uitgangspunten 

De denktank werkt vanuit de uitgangspunten van het platform, dit zijn: 

  1. Relationeel karakter 
  2. Gelijkwaardigheid 
  3. Acceptatie en ervaringsdeskundigheid 

Hieronder lees je meer over hoe de denktank vanuit de uitgangspunten werkt. Klik op een uitgangspunt om te lezen wat denktank-leden over het uitgangspunt zeggen. 

1. Relationeel karakter 

Steven Hubeek, AWVN: ‘Als je het tot een gesprek laat komen tussen werkgevers en potentiële werknemers komen daar mogelijkheden uit voort.’ 

Binnen het Platform Werk Inclusief Beperking wordt de lagere arbeidsparticipatie van mensen met een beperking relationeel benaderd. Het realiseren van een duurzame werkgevers – werknemersrelatie takes two to tango. Nog te vaak is de overtuiging dat als je iemand maar genoeg vaardigheden bijbrengt en ondersteuning biedt, diegene de berg tot arbeid kan beklimmen. Het is ook een taak van de werkgever. Je kunt de berg verlagen of een touwladder naar beneden gooien om het de werknemer gemakkelijker te maken. Wat zeggen de denktankleden over het belang van een relationele benadering bij arbeidsparticipatie van mensen met een beperking? Lees onder de afbeelding verder. 


Een infographic over de inclusieve en exclusieve arbeidsmarkt

 

 

 

Lineke van Hal, HAN Hogeschool: ‘Het relationele aspect van inclusief werk vind ik heel belangrijk. Het is belangrijk om als werkgever aan te sluiten bij mensen die mogelijk bij jou komen werken. Maar ook dat je je weet te relateren tot wat er mogelijk nog meer speelt in het leven van mensen. Tegelijkertijd zit daar ook een spanning. Je wilt het mogelijk maken dat mensen ervaring op kunnen doen en kansen voor duurzame arbeidsparticipatie bieden, er moet dus ook niet te veel nadruk liggen op de problematiek van mensen. Dat kan de relatie negatief beïnvloeden.’ 

Steven Hubeek: ‘Waar je het het minste verwacht, ontstaan uiteindelijk mooie dingen. Als je het tot een gesprek laat komen tussen werkgevers en potentiële werknemers komen daar mogelijkheden uit voort. Ik maak niet mee dat er geen mogelijkheden gevonden worden. Tussen personen, zoals begeleiders, UWV en medewerkers van gemeenten worden vaak problemen gezien. Als je het terugbrengt tot een gesprek met de mensen zelf, ontstaan er mogelijkheden.’

2. Gelijkwaardigheid 

Jessica de Ruijter, LaNSCO/DeBlauwe Paraplu: ‘Werken vanuit vertrouwen is essentieel. Doe het maar gewoon, als je valt dan lossen we het daarna wel weer op. Het is mij altijd bijgebleven hoe belangrijk het is om het vertrouwen te krijgen en om vanuit vertrouwen te werken.’ 

Werkenden en werkzoekenden zijn gelijkwaardig aan werkgevers en intermediairs. We gaan ervan uit dat mensen meerdere rollen kunnen hebben en alle partijen iets komen brengen en iets komen halen. Er is geen afhankelijkheidsrelatie waarin de ene partij macht heeft over de andere. Wat zeggen de denktank-leden over het belang van gelijkwaardigheid? Lees hieronder verder. 

Jessica de Ruijter: ‘Werken vanuit vertrouwen is essentieel. Ik was 26 toen ik kwam te werken voor de VN in China. Ik had een fijne werkgever die werkte vanuit vertrouwen. Doe het maar gewoon, als je valt dan lossen we het daarna wel weer op. Het is mij altijd bijgebleven hoe belangrijk het is om het vertrouwen te krijgen en om vanuit vertrouwen te blijven werken.’ 

Yvonne Visser en Laura Müller, Het Bruisnest: ‘Als je arbeidsparticipatie van mensen met een beperking ziet als relationele benadering, dan ga je uit van de kracht van de werkzoekende en werkgever. Als je ze echt samen in gesprek laat gaan, met minimale tussenkomst van vertegenwoordigers, dan komen ze er vaak samen uit. Zo geef je gelijkwaardigheid vorm in de praktijk.’ 

Eelco Hosman, LFB: ‘Iedereen wil mee kunnen doen. Mensen met een beperking dus ook. We willen onze talenten en kwaliteiten inzetten en ontwikkelen.’ 

Bruno Fermin, SBCM: ‘Ontwikkeling van mensen is altijd van belang. Slimme technologie kan bijdragen aan een werkplek waar mensen gelijkwaardig meedoen. Met bijvoorbeeld virtual reality kunnen instructies worden toegevoegd aan de werkelijkheid. Werknemers kunnen deze instructies stap voor stap nadoen. Zo ontwikkelen ze zich steeds meer. Waardoor ook het zelfvertrouwen stijgt. Op een gegeven moment kunnen mensen het zelf zonder technische ondersteuning.’ 

Branko Hagen, Bureau Werk en Inkomen; Coalitie voor inclusie: ‘Begeleidingstrajecten en zicht op mogelijkheden die mensen hebben zijn vaak inschattingen. Als je elkaar als werkgever en werknemer echt goed leert kennen en ervaringen met elkaar opbouwt, dan is dat een goede voedingsbodem om te weten wat op werkgebied wel en niet bij iemand past. First place, then train. Op deze manier weet je steeds beter wat werkt voor een werknemer, en ziet de werkgever ook wat hij of zij daarin kan doen.’ 

3. Acceptatie en ervaringsdeskundigheid 

Eelco Hosman en Danny Verstallen, LFB: ‘Eigen ervaringen delen helpt om collega's te laten inzien wat een beperking voor iemand betekent.’ 

Ieder mens doet er evenveel toe als een ander. Iedereen houdt rekening met de beperkingen van iemand, je mag fouten maken en daarvan leren. Ook de onzichtbaarheid van een beperking kan een moeilijkheid zijn. Daarnaast kan het lastig zijn om je telkens weer kwetsbaar op te stellen om te delen over je beperking. Ervaringsdeskundigheid kan helpen om elkaar te begrijpen en te ondersteunen op de werkvloer en zorgen voor meer acceptatie.  

Het doel van de inzet van ervaringsdeskundigen is ook belangrijk. Eigen regie is een belangrijk element voor succesvolle re-integratie. Ervaringsdeskundigheid is net zo belangrijk aan de kant van werkgevers als aan de kant van mensen met een beperking. De-stigmatisering is van belang, ook in de initiatieven. Wat zeggen de denktank-leden over meer acceptatie door ervaringsdeskundigheid? Lees hieronder verder. 

Steven Hubeek: ‘Bewustwording bij werkgevers en collega's ontstaat in gesprekken. Moeten er wat zaken aangepast worden op de werkvloer? Ga het gesprek aan! Praat over de omstandigheden waarin iemand floreert en wat diegene daarvoor nodig heeft. Zo worden meer zaken dan alleen een beperking van iemand besproken.’  

Eelco Hosman en Danny Verstallen, LFB: ‘Een ervaringsdeskundige (jobcoach) kan veel betekenen in bewustwording op de werkvloer. Eigen ervaringen delen helpt om collega's te laten inzien wat een beperking voor iemand betekent. Deelname in een klankbordgroep, adviesraad of ondernemingsraad stimuleert bewustwording op organisatie- en beleidsniveau.’ 
 
Rinske Wegener, Werk en Inkomen gemeente Haarlem en Zandvoort: ‘Het Werkgeversservicepunt informeert werkgevers actief over de HARRIE training. In deze training worden werknemers opgeleid tot Harries op de werkvloer. Dit betekent dat er permanent iemand op de werkvloer is die de werknemer met een beperking kan ondersteunen.’ 
 
Branko Hagen: ‘Harries helpen in het creëren van bewustwording op de werkvloer, maar zijn niet ter vervanging van professionele jobcoaches. Jobcoaches zijn er ook op de werkvloer. Het is belangrijk dat het een beschermde titel gaat worden, want dat gaat wildgroei tegen.’