Kennis

Platform Werk Inclusief Beperking

Hier vind je meer kennis over de arbeidsparticipatie van mensen met een (arbeids)beperking.

  • Om de doelen en uitgangspunten van het Platform helder te krijgen, is gezamenlijk (Verwey Jonker instituut en Movisie) een verandertheorie of Theory of Change (ToC) ontwikkeld. 

Theory of Change voor het Platform Werk Inclusief Beperking

  • Evaluatie implementatie VN-verdrag Handicap door ervaringsdeskundigen.

Ervaringsdeskundigen geven lokale uitrol VN-verdrag Handicap een onvoldoende

  • Dit Wat werkt bij-dossier licht de samenhang tussen verschillende werkzame elementen uit die bijdragen aan de arbeidsactivering van personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking.

Wat werkt bij arbeidsactivering van personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking | Movisie

  • Kennis over arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking in een overzichtelijk onderzoeksdossier.

Onderzoeksdossier: arbeidsparticipatie jongeren met een beperking | Divosa

  • In 2021 is het initiatief ‘Common Grounds met inclusieve werkgevers’ van Campus Woudhuis in Apeldoorn van start gegaan. Het Verwey-Jonker Instituut heeft gedurende het jaar het initiatief Common Grounds gevolgd en geëvalueerd.

Lees de eindrapportage van Campus Woudhuis

  • Dit Wat werkt bij-dossier gaat in op werkzame mechanismen bij de aanpak van discriminatie. Waarom werken ze, hoe werken ze? Het dossier gaat daarnaast onder meer in op historie, wetgeving en de belangrijkste spelers bij de aanpak van discriminatie. 

Wat werkt bij het verminderen van discriminatie?

  • Meer weten over (het verminderen van) discriminatie? In dit rapport worden vijf tips gedeeld met betrekking tot het verminderen van stigma en discriminatie bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Lees het rapport 

  • Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen sneller ‘klikken’ met iemand die op hen lijkt. Om die reden raden wetenschappers aan om objectief te werven en selecteren: alleen selecteren op basis van de voor de functie relevante eisen. Werkt deze aanpak ook om discriminatie op grond van beperking terug te dringen? 

Lees het artikel over objectief werven en selecteren hier