Samenwerking

Platform Werk Inclusief Beperking

Het platform Werk Inclusief Beperking is een samenwerking van de Goldschmeding Foundation, het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Movisie richt op het management van het platform en op het scouten en ondersteunen van initiatieven. Het Verwey-Jonker instituut is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van de initiatieven en het platform als geheel.

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Verwey-Jonker instituut

Het Verwey-Jonker instituut doet onafhankelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Ze geven daarmee richting aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van opdrachtgevers. Het Verwey-Jonker Instituut heeft veel ervaring met proces- en effectevaluaties en ruime ervaring met onderzoek naar moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen.

Goldschmeding Foundation

De Goldschmeding Foundation is een filantropisch fonds dat is opgericht door Frits Goldschmeding, tevens de oprichter van de Randstad Groep. De foundation zet zich structureel in om de manier waarop mensen werken én samenwerken blijvend te veranderen, vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken. Met kennis, donaties en haar netwerk ondersteunt de Goldschmeding Foundation kansrijke initiatieven die met aantoonbaar resultaat laten zien hoe het anders kan. Samen werken we aan blijvende verandering voor een inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en een menswaardige economie.
Lees hier meer over hun bijdrage aan het Platform Werk Inclusief Beperking.

Logo van Goldschmeding Foundation, Verwey-Jonker instituut en Movisie