Podcast: Ggz en sociaal domein, samen voor de leefwereld

De ggz is volop in beweging. De rol die het sociaal domein kan spelen in herstel van mensen met psychische problematiek wordt toenemend gezien en ingezet. De podcastserie van Movisie ‘Ggz en sociaal domein: samen voor de leefwereld’ verkent deze beweging aan de hand van praktijkinitiatieven en onderzoek. Op deze pagina vind je alle afleveringen.

Aflevering 1: Peer-support bij depressie effectief - in gesprek met Dorien Smit en Danique Goedendorp

In de eerste aflevering staat peer-support bij depressie centraal. Vanuit onderzoek (Dorien Smit - Radboud Universiteit) en ervaringskennis (Danique Goedendorp - Depressie Connect) belichten we de waarde van lotgenotencontact bij herstel van depressie. 

Luister de aflevering op YouTube

Bekijk het artikel over deze aflevering

Aflevering 2: Rotterdamse ‘Herstelacademies in de wijk’ – in gesprek met Josse Weyers en Marrig van der Werf

Een aantal wijken van Rotterdam beschikt inmiddels over een ‘Herstelacademie in de Wijk’. Het doel is uiteindelijk dat alle wijken van Rotterdam straks over een dergelijke herstel- en ontmoetingsplaats beschikken. Wat is een Herstelacademie, wie komen erop af en wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor succes? Daarover gaat deze aflevering. Ook bespreken we de rol van de gemeente en samenwerking met het sociaal domein en zorginstellingen. We voeren een dynamisch, enthousiast en tevens kritisch gesprek met Marrig van der Werf en Josse Weyers, beiden coördinator van één van de ‘Herstelacademies in de wijk’.


Luister de aflevering op YouTube

Bekijk het artikel over deze aflevering

Aflevering 3: Het Lichthuis in Amsterdam; een plek in de weekend-avonduren ter preventie van crisisopname in de GGZ

Inwoners van Amsterdam met (ernstige) psychische problematiek kunnen in de weekend-avonduren terecht bij Het Lichthuis, ter preventie van crisisopnames in de GGZ. Een plek om op adem te komen, te stabiliseren en gehoord te worden door betrokken medewerkers, ervaringsdeskundigen en lotgenoten. Gemeente Amsterdam subsidieert de inmiddels 2 locaties en het initiatief krijgt ook landelijk steeds meer aandacht. Hoe verlopen de avonden in Het Lichthuis, wat zijn de voorwaarden en wat brengt het de bezoekers? En: wat maakt dit aanbod zo aanvullend en belangrijk? Je hoort het in deze podcastaflevering, waarin we in gesprek gaan met 2 medewerkers en een bezoekster van Het Lichthuis.

Luister de aflevering op YouTube

Bekijk het artikel over deze aflevering

Aflevering 4: Het programma Herstel Dichtbij en de Stadskamer in de Achterhoek

Het programma Herstel Dichtbij (MIND, Oranjefonds) richt zich op het versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van 30 zelfregie- en herstelinitiatieven. De initiatieven leren van en met elkaar, waarbij sommigen lokaal al stevig zijn ingebed en anderen nog volop aan de weg timmeren.

Luister de aflevering op YouTube

Bekijk het artikel over deze aflevering

Aflevering 5: Stichting Suïcide Preventie Centrum met Koos de Boed en Daniëlle Steentjes

Stichting Suïcidepreventie Centrum (SPC) zet zich in voor mensen die kampen met suïcidale gedachten en hun naasten. De organisatie biedt laagdrempelige ondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid en faciliteert lotgenotencontact. In deze aflevering praten we met Koos de Boed (landelijk coördinator van de stichting) en Daniëlle Steentjes (bij SPC betrokken als moderator van een lotgenotengroep). Wat is wel en niet helpend bij omgaan met suïcidale gedachten (bij een naaste)?

Bekijk het artikel over deze aflevering