Polarisatie

Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen verschillende groepen in de samenleving. Dit kan leiden tot spanningen en conflicten tussen deze groepen mensen. Dat is horizontale polarisatie. Er kan ook sprake zijn van spanningen tussen burgers en overheden, in dat geval spreken we van verticale polarisatie. Hoe voorkom je dat verschillen tussen groepen mensen en overheden leiden tot spanningen en conflicten? Movisie biedt toepasbare kennis om polarisatie te herkennen, te voorkomen en om het aan te pakken.

Polarisatie tussen groepen mensen

Verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld op grond van afkomst, religie of seksuele voorkeur of verschil in mening over bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, het coronavirus of Zwarte Piet, kunnen de onderlinge verhoudingen tussen groepen mensen flink onder druk zetten. Onderlinge verdeeldheid leidt steeds meer tot spanningen en polarisatie tussen groepen mensen. Met wetenschappers, professionals uit de praktijk en ervaringsdeskundigen ontwikkelt Movisie effectieve strategieën en toepasbare kennis over hoe onderlinge verschillen te overbruggen en polarisatie te voorkomen. 

Lees meer

Polarisatie tussen burgers en overheid

Mensen hebben steeds minder vertrouwen dat ‘de overheid’ hun helpt om problemen op te lossen. Integendeel, steeds meer mensen ervaren de overheid en haar instituties als (mede) aanstichter van hun problemen. Het sentiment dat mensen weinig inspraak hebben, voedt het wantrouwen en de spanningen tussen burgers, overheidsinstanties en haar instituten, zoals de media. Dit wordt ook wel verticale polarisatie genoemd. Movisie onderzoekt samen met burgers, professionals en overheden wat werkt om het vertrouwen te herstellen en biedt handelingsperspectief in de vorm van best practices en praktische tools.

Lees meer

Online polarisatie en discriminatie 

Ontwrichtende discussies over de actualiteit. Grensoverschrijdend gedrag zoals haat, discriminatie, bedreigingen en shame sexting. Vaak wordt naar sociale media gewezen wanneer we het hebben over de oorzaken van polarisatie. Hoe ga je als overheid, sociaal professional én sociale mediagebruiker om met online polarisatie en discriminatie? Movisie deelt toepasbare kennis waarbij we een samenleving nastreven waar mensen zich online veilig voelen om zich te uiten, elkaar te ontmoeten en respectvol met elkaar om te gaan, ongeacht onderlinge verschillen.  

Lees meer

Artikelen en publicaties