Polarisatie tussen burgers en overheden

Mensen hebben steeds minder vertrouwen dat ‘de overheid’ hun helpt om problemen op te lossen. Integendeel, steeds meer mensen ervaren de overheid en haar instituties als (mede) aanstichter van hun problemen. Het sentiment dat mensen weinig inspraak hebben, voedt het wantrouwen en de spanningen tussen burgers, overheidsinstanties en haar instituten, zoals de media. Dit wordt ook wel verticale polarisatie genoemd. Movisie onderzoekt samen met burgers, professionals en overheden wat werkt om het vertrouwen te herstellen en biedt handelingsperspectief in de vorm van best practices en praktische tools.