Polarisatie tussen groepen mensen

Verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld op grond van afkomst, religie of seksuele voorkeur of verschil in mening over bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, het coronavirus of Zwarte Piet, kunnen de onderlinge verhoudingen tussen groepen mensen flink onder druk zetten. Onderlinge verdeeldheid leidt steeds meer tot spanningen en polarisatie tussen groepen mensen. Met wetenschappers, professionals uit de praktijk en ervaringsdeskundigen ontwikkelt Movisie effectieve strategieën en toepasbare kennis over hoe onderlinge verschillen te overbruggen en polarisatie te voorkomen.

De Wijkverbinder

In veel wijken leven mensen met verschillende achtergronden, religies en culturen bij elkaar. Daarnaast verschillen deze mensen onderling in bijvoorbeeld leeftijd, inkomen en opleiding. Deze diversiteit kan het samenleven met elkaar ingewikkelder maken. Soms begrijpen mensen elkaar niet of kwetsen ze elkaar onbedoeld. Ook kunnen er spanningen of zelfs conflicten ontstaan. Sociaal contact helpt om verschillen tussen mensen te overbruggen en draagt bij aan respectvol samenleven. Mits het contact op een effectieve manier is georganiseerd. De Wij(k)verbinder helpt om activiteiten te organiseren die bijdragen aan de doelen die jij in de wijk wilt realiseren. Deze tool is voor maatschappelijke initiatieven en sociaal professionals die activiteiten willen (laten) organiseren die bijdragen aan respectvol samenleven. Ook professionals die (mee)schrijven aan het gemeentebeleid kunnen hun voordeel doen met de kennis die deze tool biedt. Wie meer theoretische kennis zoekt om beleid te onderbouwen, kan terecht in de bibliotheek.

Lees meer over De Wijkverbinder

Buurtspanningen

Wat kunnen professionals doen om spanningen tussen (groepen) buurtbewoners vroegtijdig te signaleren? En hoe voorkom je dat ze escaleren? Movisie beschrijft vijf casussen waarin spanningen op lokaal niveau voorkomen. De casusbeschrijvingen zijn op basis van interviews met verschillende betrokken professionals, gekoppeld aan bestaande kennis over de aanpak van spanningen.

Lees meer over buurtspanningen

Buurtwijs

Buurtwijs gelooft dat het zinvol is om kennis en praktijkervaringen te delen op een online verzamelplek en te verbinden met wat we al weten door onderzoek, theorie of geschiedenis. Met als uiteindelijk doel de inhoud en kwaliteit van buurtontwikkeling te verbeteren. Ook vinden we het van belang om zichtbaar te maken wat buurtmakers doen. Doelen als het verbeteren van de leefbaarheid en samenhang laten zich niet gemakkelijk meten. Verhalen van hoe dat precies gaat in de praktijk zijn daarom van belang.

Lees meer over Buurtwijs 

Aangenaam kennismaken

Diversiteit maakt samenleven soms uitdagender en rijker. Maar onbekend maakt onbemind luidt het gezegde. Gelukkig zijn er veel prachtige initiatieven die buurtbewoners met verschillende achtergronden met elkaar laten kennismaken. Buurtwijs maakt deze initiatieven meer zichtbaar: om elkaar en anderen te inspireren, om van elkaar te leren en om te laten zien hoe er in buurten met passie wordt gewerkt aan ontmoetingen die Nederland een stukje mooier maken.

Lees meer over dit project