Aandacht voor (on)gezonde leefstijl in zorg en welzijn

8 november 2011

Een werkmethodiek voor professionals om in de dagelijkse contacten met cliënten aandacht te hebben voor leefstijl.

Wat is het doel van de werkmethodiek?  

Professionals in zorg en welzijn zijn bewust(er) bezig zijn met de (on)gezonde leefstijl van cliënten.

Hoe werkt de methode?

Aan de hand van zeven concrete stappen werken welzijns- en zorgverleners samen aan een gezonde leefstijl bij cliënten. In de werkmethodiek staat het contact tussen de welzijnswerker of zorgmedewerker en de cliënt centraal. Samen met de cliënt zet de werker stappen in het signaleren, bespreken, motiveren en keuzes maken. Daarnaast is het van belang dat de professional afstemming met collega’s zoekt. Samen met collega's zet de werker stappen in prioriteren, samenwerken en evalueren.  

De werkmethodiek is ontwikkeld door Icare en Academische Werkplaats Thuiszorg (AWT) Gezondheid Dichtbij in samenwerking met Travers Welzijn, Driezorg en Stichting Welzijn Hoogeveen.

Methodiek gebruiken?

• Download de werkmethodiek 'Aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn
lees de toelichting bij de werkmethodiek
• gebruik de zakboekjes zorg en welzijn