Aandacht voor (on)gezonde leefstijl in zorg en welzijn

praktijkvoorbeeld - 8 november 2013

Een werkmethodiek voor professionals om aandacht voor een gezonde leefstijl bij bewoners binnen de organisatie in te voeren. De werkmethodiek biedt zorg- en welzijnsmedewerkers praktische handvatten om in de dagelijkse contacten met hun cliënten aandacht te hebben voor leefstijl.

Wat is het doel van de werkmethodiek?  
Professionals in zorg en welzijn zijn bewust(er) bezig zijn met de (on)gezonde leefstijl van cliënten.

Hoe werkt de methode?
Aan de hand van zeven concrete stappen werken welzijns- en zorgverleners samen aan een gezonde leefstijl bij cliënten. In de werkmethodiek staat het contact tussen de welzijnswerker of zorgmedewerker en de cliënt centraal. Samen met de cliënt zet de werker stappen in het signaleren, bespreken, motiveren en keuzes maken. Daarnaast is het van belang dat de professional afstemming met collega’s zoekt. Samen met collega's zet de werker stappen in prioriteren, samenwerken en evalueren.  

Wie hebben de methodiek ontwikkeld?
De werkmethodiek is ontwikkeld door Icare en Academische Werkplaats Thuiszorg (AWT) Gezondheid Dichtbij in samenwerking met Travers Welzijn, Driezorg en Stichting Welzijn Hoogeveen.

Uitvoerende organisaties

Stichting Icare
Postbus 900
7940 KE Meppel
0522 - 279000

Plaats

Zwolle en Hoogeveen

Contact

Margriet de Boer (voor informatie over het ontwikkeltraject)
Icare
T 0522 - 279000

Jorien Bakx (voor informatie over de uitvoering van de landelijke implementatie van de werkmethodiek)
CBO
E J.Bakx@cbo.nl

Trefwoorden