Aanpak eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating

Toolkit tegen geweld
praktijkvoorbeeld - 25 mei 2016

Wat betekent eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating? Een toolkit laat onder andere zien dat verschillende landen deze begrippen verschillend benoemen. De toolkit bevat aanbevelingen die voortkomen uit de ervaringen van zelforganisaties en NGO’s in deze landen. Andere organisaties kunnen hier hun voordeel mee doen.

De toolkit tegen geweld bevat good practices uit verschillende landen

In de deelnemende landen werken NGO’s (non-gouvernementele organisaties) en zelforganisaties aan de aanpak van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en achterlating:

 • Zweden
 • Duitsland
 • Cyprus
 • Nederland
 • Turkije

De toolkit is gebaseerd op de projectbeschrijvingen van en de interviews met organisaties in deze vijf landen. 7 succesfactoren voor de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en/of achterlating kwamen naar voren:

 1. bottom-up strategieën
 2. een gender- en mensenrechtenperspectief
 3. vertrouwensband en alertheid
 4. professionaliteit en interculturele vaardigheden
 5. meerdere strategieën en methoden
 6. samenwerking
 7. continuïteit en duurzaamheid

In de toolkit staan bij elk punt praktische aanbevelingen voor andere NGO’s en zelforganisaties hoe deze te bereiken.

Hoe werkt de toolkit?

Het Flying team tegen geweld is een samenwerkingsverband van organisaties uit de vijf genoemde landen. Elk teamlid interviewde diverse zelforganisaties en NGO's in zijn land. In de toolkit vindt u de Good practices, de succesfactoren en adviezen om het succes van projecten te vergroten. Lees meer over de inhoud van de toolkit.

De toolkit is te downloaden in het Nederlands, Engels, Zweeds, Duits en Turks.

Lees ook het artikel Te weinig kennis van eergerelateerd geweld over het rapport Twee stappen vooruit, één terug; Bestrijding van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating, dat Movisie samen met Stichting Kezban en Stichting Welsaen publiceerde.