Aanwezigheidshulp Cuijk

praktijkvoorbeeld - 15 mei 2010

Vrijwilligers van de Oppasdienst Cuijk e.o. bieden aanwezigheidshulp voor partners/huisgenoten belast met de dagelijkse zorg voor ouderen. De vrijwilliger komt een of twee keer per week om de mantelzorger te ontlasten. Zij worden hierin ondersteund door de SWO.

Doel

Voorkomen dat mantelzorgers te zwaar belast worden.

Doelgroep

Mantelzorgers in de gemeente Cuijk die de zorg voor een oudere partner hebben.

Werkwijze

De Oppasdienst is een dienst van Stichting Welzijn Ouderen  Cuijk (SWOC). Vrijwilligers van de Oppasdienst bieden Aanwezigheidshulp thuis ter ondersteuning van mantelzorgers die zorgen voor iemand die langdurige zorg nodig heeft. Om die zorg vol te kunnen houden is het  belangrijk dat de mantelzorger er af en toe even tussenuit kan.

Na aanmelding bij de Oppasdienst volgt er eerst een kennismaking. De ouderenwerker komt dan geheel vrijblijvend op huisbezoek om te bespreken wat mogelijk is. Bij het tweede huisbezoek wordt de vrijwilliger geïntroduceerd en verdere afspraken gemaakt. De ouderenwerker blijft contact houden met cliënt en vrijwilliger.

Een vaste vrijwilliger komt één of twee dagdelen per week. Hij of zij is is bekend met de problematiek en mogelijke beperkingen van het ouder worden. De vrijwilliger biedt geen huishoudelijke of verzorgende verpleegkundige hulp. De vrijwilligers zijn deskundig en volgen cursussen binnen de SWOC en krijgen ondersteuning van de ouderenwerker.

Gemeenten kunnen met hun eigen SWO afspraken maken om een dergelijke dienst in het voorzieningenpakket op te nemen. De professionele bemiddelling en ondersteuning die de SWO cliënten en vrijwilligers kan bieden versterkt de kansen op een goede kwaliteitsborging.

Looptijd

Looptijd einde
lopend

Uitvoerende organisaties

Stichting Welzijn Ouderen CUIJK (SWOC)
T 0485 31 20 53
http://www.swocuijk.nl/index.php/diensten

Plaats

Cuijk

Provincie

Noord-Brabant

Land

Nederland

Contact

SWOC
Mien van den Broek, ouderenwerker