Actie Stofkam

praktijkvoorbeeld - 11 december 2013

Burgers en organisaties werden met actie Stofkam uitgenodigd om ervaringen met overbodige regels of procedures bij de gemeente te melden. Dit heeft ruim 125 meldingen opgeleverd met voorbeelden van met name onredelijke toepassing van regels.

Wat is actie stofkam?
Actie stofkam is een voorbeeld om burgers actief te betrekken bij het inventariseren van overbodige gemeentelijke regels en voorschriften

Wat leverde het op?
De actie leverde o.a de volgende resultaten op:
•Het online beschikbaar stellen van de statusinformatie van aanvragen om bouwvergunning.
•Het omzetten van de vergunningplicht voor buurt- en straatfeesten en speeldagen in een meldingsplicht, het afschaffen van daarvoor verschuldigde leges en het online beschikbaar stellen van informatie- en meldingsformulieren.
•gecoördineerde aanpak van vergunningverlening in het kader van activiteiten Kindervakantiewerk.
Een vijftal vergunningen zijn omgezet in algemene regels. Een melding is voldoende voor:
•Het gebruik maken van de openbare weg tbv kleine bouwactiviteiten, zonneschermen, stoepborden, uitstallingen, automaten of gedenktekens.
•Het maken of veranderen van een uitweg naar de openbare weg.
•Rommelmarkten.
•Reclameborden.
•Ventvergunning.

actieplan
De gemeente Tilburg heeft een actieplan “overbodige regels en procedures” opgesteld waarvan een aantal punten reeds zijn afgehandeld. Door Actie Stofkam zijn burgers, organisaties en medewerkers geraadpleegd over knelpunten en mogelijke verbeteringen in de toepassing van de regels. Regels die niet strikt noodzakelijk zijn, worden vervangen en de interne samenwerking tussen verschillende afdelingen is beter op elkaar afgestemd.

Hoe werkte actie stofkam?
Mensen konden overbodige regels melden door het digitale formulier Actie Stofkam op de website in te vullen, door te bellen naar speciaal nummer of door een meldingskaart in te vullen die verkrijgbaarwaren in de stadswinkels. De thema's waaronder deze meldingen vielen, waren onder meer belastingen (waaronder precario als bijzondere belasting), parkeren, bouwvergunningen, sociale zaken en zorg, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of sociale zaken. De gemeente heeft de meldingen naar thema geclusterd en gebruikte deze als signaal om de achterliggende regels of procedures tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen. Via het Meldpunt Actie Stofkam, het burgerpanel en gesprekken met medewerkers van de gemeente is er een actieplan opgesteld.

burgerpanel
Naast het instellen van een meldpunt waren ook aan de deelnemers van het burgerpanel enkele vragen gesteld over de actie Stofkam. Het burgerpanel was een panel waarin burgers via een enquête op internet hun mening konden geven over een uiteenlopend aantal onderwerpen. Van de behoefte aan koopzondagen tot aan het bezoek aan evenementen. Mensen van 18 jaar en ouder konden zich via de website aanmelden. Het panel werd ongeveer vijf keer per jaar geraadpleegd. Via een e-mail werden mensen uitgenodigd om een enquête in te vullen waarbij het aantal vragen was beperkt tot maximaal tien.

actieve benadering
Een aantal groepen van organisaties (bedrijfsleven, instellingen in de zorgsector, vrijwilligersorganisaties) waren afzonderlijk benaderd met de vraag om knelpunten aan te geven. Voor de interne organisatie heeft de gemeente Tilburg twee seminars gehouden om de discussie op gang te brengen binnen afdelingen en teams. Verder hadden de toenmalige wethouder en de gemeentesecretaris gezamenlijk een groot aantal afdelingen bezocht om via de medewerkers knelpunten in de toepassing van wet- en regelgeving te inventariseren. Een deel van deze knelpunten hadden te maken met de samenwerking en aansluiting van de werkwijzen tussen/ van de verschillende afdelingen.

Actie stofkam! Iets voor uw gemeente?
Inmiddels is de actie stofkam al een paar jaar afgerond, maar mocht u met een gelijksoortig udee rondlopen voor uw gemeente, de contactpersoon van actie stofkam is beschikbaar voor advies. Zie hieronder.

Looptijd

2007 - 2008

Uitvoerende organisaties

Gemeente Tilburg
Stadhuisplein 130
5038 TC TILBURG
Postbus 90155
5000 LH TILBURG
T 013-5428811
http://www.tilburg.nl/

Contact

Dhr. Rinus de Jong
T 013-5429178
E Rinus.de.jong@tilburg.nl