Met activerende ondersteuning verantwoord thuis wonen

WonenPlus Noord-Holland

20 april 2018

Bij een WonenPlus-project helpen vrijwilligers ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. Zo kunnen mensen zelfstandig en op een prettige manier thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Consulenten zorgen voor de coördinatie en ondersteuning.

Wat levert WonenPlus op?

WonenPlus ondersteunt de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een functiebeperking. Met de dienstverlening van WonenPlus kunnen zij zelfstandig blijven wonen en volwaardig meedoen in de samenleving. Het gaat om diensten die de klant niet zelfstandig kan uitvoeren.

Hoe werkt WonenPlus?

WonenPlus is een koepelorganisatie voor organisaties die werken met vrijwilligers. De voorziening is vraaggericht en op lokaal niveau. Ze biedt een pakket van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De vrijwillige dienstverlening is er voor incidentele, lichte hulpvragen. Een WonenPlus-dienst duurt één tot twee uur.

Iedereen uit de doelgroep kan een vraag indienen bij een meldpuntmedewerker, die er een vrijwilliger bij zoekt. Doordat klanten van WonenPlus tegelijk ook zichzelf inzetten als vrijwilliger, is er sprake van wederkerigheid. Als je bijvoorbeeld fysiek zelf je tuin niet kunt doen, kun je misschien wel iemand helpen met formulieren invullen of een spelletje spelen.

WonenPlus werkt met de methoden Welzijn op Recept en Samenkracht. Welzijn op Recept motiveert mensen actief deel te nemen aan activiteiten en invulling te geven aan een zinvol leven. Samenkracht is een werkwijze die inzet op het vergroten van de zelfredzaamheid in het dagelijks leven, het versterken van de eigen regie over het leven en het uitbreiden van sociale en nuttige contacten.

Wat zijn de succesfactoren?

  • WonenPlus versterkt de sociale infrastructuur door met talrijke organisaties samen te werken en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden. Denk hierbij aan zorgaanbieders en welzijnsinstellingen, maar ook aan gemeentelijke organisaties en woningbouwcorporaties.
  • Een andere succesfactor is de flexibele inzet van vrijwilligers. WonenPlus biedt ‘maatwerk’ in vrijwilligerswerk. Kenmerkend is dat de vrijwilliger niet gebonden is aan vaste tijden of vaste klussen. De klant en de vrijwilliger kunnen precies aangeven wat zij willen. Door deze flexibiliteit kan WonenPlus inspelen op een vraag. Afstemmen op de agenda van de vrijwilligers voorkomt overvragen en te zwaar belasten van vrijwilligers. Dit motiveert extra.

 

Kijk voor meer informatie over deze aanpak op www.wonenpluswelzijn.nl