Alternatief voor het gezinsuitje. Samen aan de slag als vrijwilliger

Gezinsvrijwilligersdag Wapperdag
praktijkvoorbeeld - 15 december 2015

Gezinnen gaan gezamenlijk een middag aan de slag als vrijwilliger in de wijk. Ze voeren allerlei klussen uit en dragen hierdoor hun steentje bij. Opbrengsten? Ouders geven hun kinderen het goede voorbeeld en allen ontdekken dat samen vrijwilligerswerk doen net zo leuk kan zijn als een gezinsuitje.

Wat is Wapperdag?

Een keer per jaar organiseert Stichting Welsaen in verschillende gemeenten binnen de Zaanstreek de Wapperdag. Tijdens deze dag voeren gezinnen gezamenlijk vrijwillige klussen uit voor de wijk. De klussen kunnen variëren van het opknappen van plantsoentjes tot het verzorgen van leuke activiteiten in verzorgingshuizen. Het initiatief is ontstaan doordat maatschappelijke organisaties moeite blijken te hebben met het vinden van jonge vrijwilligers (tussen de 25 en 45 jaar). Deze groep, veelal jonge ouders, blijkt best bereid zich incidenteel in te zetten, maar heeft geen tijd om structureel vrijwilligerswerk te doen. Welsaen brengt daarom incidenteel vraag en aanbod samen via de Wapperdag. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: er wordt nuttig werk verricht voor de wijk en gezinnen ontdekken tegelijkertijd dat het leuk is om gezamenlijk activiteiten te ondernemen.

Wat levert het project op?

Welsaen slaat een brug tussen vraag en aanbod. Hierdoor krijgen maatschappelijke organisaties  toegang tot een poule van vrijwilligers, zowel ouders als kinderen,  die bereid zijn zich incidenteel in te zetten. Tijdens het uitvoeren van de vrijwillige klussen geven ouders hun kinderen het goede voorbeeld en ontdekken allen dat samen vrijwilligerswerk doen net zo leuk kan zijn als een gezinsuitje, en bovendien veel goedkoper is.

Hoe werkt Wapperdag?

De Wapperdag is een jaarlijks terugkerend evenement. Welsaen benadert maatschappelijke organisaties in de wijk en maakt een inventarisatie van de incidentele klussen waarvoor zij vrijwilligers kunnen gebruiken. Via verschillende kanalen werft Welsaen vervolgens de gezinnen die deel willen nemen aan de Wapperdag. Bijvoorbeeld door samen met een clown te flyeren op basisscholen, persberichten uit te zenden en gezinnen te wijzen op de wervende en informatieve website waar ze alvast een voorproefje kunnen nemen op de klussen.

In de ochtend van de Wapperdag presenteren de organisaties die vrijwilligers zoeken zich op ludieke wijze. De wijk wordt dan omgetoverd tot een pretpark, met clowns, circusvoorstellingen en pretparcoursen. Gezinnen kunnen dan kiezen wat zij willen gaan doen. In de middag gaan de ouders en kinderen vervolgens gezamenlijk enkele uren aan het werk, onder leiding van de maatschappelijke organisaties en Welsaen.

Wat zijn de succesfactoren?

Door het gezamenlijk ondernemen van activiteiten ontmoeten ouders elkaar, raken zij bekend met elkaar en worden ze mogelijk onderdeel van elkaars sociale netwerk. Daarnaast zien kinderen hoe volwassenen betekenis aan hun leven geven doordat ze vrijwilligerswerk doen. Ouders vormen hierdoor een rolmodel.

Met wie wordt samengewerkt?

Wapperdag is een initiatief van Stichting Welsaen. Zij werken samen met de betrokken gemeenten. Daarnaast zoekt Welsaen samenwerking met relevante partners in de wijk zoals vrijwilligersorganisaties, sportclubs, scholen, bedrijfsleven, wijkorganisaties, woningbouworganisaties en politie.

Iets voor u?

Om de Wapperdag-formule ook voor andere gemeenten toepasbaar te maken, wordt door Welsaen een uitvoerige projectbeschrijving gemaakt. Deze beschrijving bevat succes- en faalfactoren, een stappenplan en draaiboek. Kijk voor meer informatie op www.welsaen.nl/wapperdag. Op Youtube staat een filmpje over de wapperdag 2011.

Website

Uitvoerende organisaties

Stichting Welsaen Welzijnsorganisatie
Jufferstraat 4
1508 GE Zaandam
T 075 65 90 909
E wapperdag@welsaen.nl 
www.welsaen.nl

Provincie

Noord-Holland

Land

Nederland

Contact

Mw. Nel Michgelsen
Stichting Welsaen
T 075 65 90 909
E wapperdag@welsaen.nl