Het Amsterdamse clubhuis De Waterheuvel

17 september 2015

Een clubhuis voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond. In het clubhuis is er een focus op wat iemand wel kan. Als de praktijk uitwijst dat een lid zinvol werk kan doen en zinvolle contacten kan aangaan, dan kan er zelfvertrouwen ontstaan.

De Waterheuvel is een Amsterdamse stichting die zich bezig houdt met arbeidsrehabilitatie en dagbesteding voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De stichting biedt arbeidstrainingen, cursussen, werkervaringsplaatsen, diverse activiteiten en de mogelijkheid om sociale contacten op te bouwen om zodoende te bouwen aan een zinvol bestaan. De Waterheuvel maakt gebruik van het clubhuis model dat gericht is op arbeidsrehabilitatie, participatie en zingeving.

Geen gewoon activiteitencentrum

Allereerst moet je lid worden. Alle leden werken mee in het clubhuis, op hun eigen niveau en tempo. De leden houden zo de stichting draaiende, samen met professionele stafmedewerkers die voor continuïteit en coaching zorgen.

Stapsgewijs werken
- arbeidstraining
Dit gebeurt bij een unit (werkeenheid) binnen het clubhuis waarbij begeleiding wordt geboden door een staflid met kennis van het werk. De arbeidstraining is op vrijwillige basis (er is dus geen betaling).

- werkervaringsplaatsen
Als voorbereiding op vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding krijgt een lid na een succesvolle arbeidstraining binnenshuis de mogelijkheid aan de slag te gaan op een werkervaringsplaats bij een organisatie buiten De Waterheuvel voor een periode van een half jaar tot een jaar.

- betaald werk
Een lid werkt (minimaal minimum loon) voor 12 tot max 20 uur per week; steeds voor een periode van 6 tot 9 maanden, daarna wordt de positie ingevuld door het volgende lid, enzovoorts (er is dus continuïteit). Binnen het clubhuis idee wordt dit Transitional Employment genoemd.
Een bepalend kenmerk van een Transitional Employment -programma is, dat het clubhuis garandeert dat alle plekken worden opgevuld tijdens de afwezigheid van een lid. De Waterheuvel zorgt voor 100% coverage: Als een lid ziek is/ niet kan komt er een staflid om het werk te doen, zodat het werk altijd gedaan wordt. Een staflid wordt door het bedrijf ingewerkt op de werkplek er draagt daarna zorg voor het inwerken van het lid, en alle leden die daarna op de betreffende positie komen te werken (het bedrijf zelf hoeft dus maar 1 keer iemand in te werken!).
Er is een vast aanspreekpunt voor het bedrijf bij De Waterheuvel (een staflid), met minimaal een back-up. Het gaat om relatief eenvoudige werkzaamheden, die voor de meeste mensen binnen een paar dagen te leren zijn.

Hoe wordt het clubhuis gefinancierd?

Als je lid wilt worden moet je een aanvraag voor dagbesteding indienen bij het CIZ. Door de indicatie ontvangt De Waterheuvel geld uit de Wet Langdurige Zorg. Elk lid van De Waterheuvel moet ook per maand een eigen bijdrage betalen.

Het clubhuismodel in een internationale context

Het clubhuismodel vind zijn oorsprong in de Verenigde Staten. In Europa zijn clubhuizen in o.a. Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken en Nederland. Van 2010 – 2012 werd het EMPAD-project, “Empowering Adults with Mental Illness” uitgevoerd met financiële steun van de Europese Commissie. De deelnemers aan dit project verzorgen nog steeds trainingen voor professionals en ervaringsdeskundigen in community-based rehabilitation en met name in de clubhuismethode. Informatie hierover vind u op de website van het project

Meer weten?

Kijk op www.waterheuvel.nl voor actuele informatie.