Arbeidsgehandicapte jongeren doen werkervaring op als grafisch vormgever of webdesigne

Stichting MEO (Media en Ondersteuning)

17 december 2015

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt verzorgen websites, grafische vormgeving en drukwerk voor non-profitorganisaties. Deze jongeren doen zo waardevolle werkervaring op. Stichting MEO maakt daarmee tegelijkertijd professionele media-uitingen voor non-profitorganisaties betaalbaar.

Win-win situatie

Grafische vormgeving en webdesign zijn niet langer het exclusieve domein van dure bureaus. Stichting MEO maakt professionele media-uitingen (webdesign, apps, drukwerk en grafische vormgeving van folders, magazines en andere uitingen) voor non-profitorganisaties betaalbaar door talentvolle jongeren waardevolle werkervaring te laten opdoen.

Hoe werkt Stichting MEO?

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld met een Wajong-uitkering vanwege een beperking als autisme of AD(H)D – volgen een op maat gemaakt traject bij Stichting MEO. Hierbij staat het opdoen van werkervaring of het vinden van een betaalde baan centraal. Gedurende het traject krijgen ze begeleiding van een jobcoach en ervaren beroepskrachten, waaronder een grafisch leermeester.

Stichting MEO richt zich op non-profitorganisaties, zoals patiënten- of wijkverenigingen, sportclubs en andere initiatieven die vaak drijven op vrijwilligers of een kleine kern van vaste krachten. Deze organisaties hebben vaak weinig budget voor professionele media. Door de manier van werken van Stichting MEO – zonder winstoogmerk – kan de stichting deze organisaties kwaliteit bieden, zonder daarbij een te groot beslag op het budget te leggen.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Bieden van structuur en een prikkelarme omgeving voor de jongeren.
  • Intensieve begeleiding om de individuele talenten te ontdekken en tot hun recht te laten komen.
  • Het grote netwerk van de stichting biedt mogelijkheden om plekken op de arbeidsmarkt te vinden waar de kandidaten tot hun recht kunnen komen.
  • Geen winstoogmerk maakt dienstverlening ook beschikbaar voor non-profitorganisaties met een beperkt budget.

Met wie wordt er samengewerkt?

Stichting MEO is onder andere aangesloten bij Social Enterprise NL en De Normaalste Zaak.

Website

www.stichtingmeo.nl