Autismecafé

praktijkvoorbeeld - 21 november 2013

Een autismecafé is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar ouders van kinderen met autisme elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten georganiseerd worden. 

Wat is een autismecafé?
Een autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders met een kind met autisme. In dit café vinden onder deskundige begeleiding diverse activiteiten plaats gericht op ouders van kinderen met autisme.

Wat levert het op?
Het is de plek waar ouders van een kind met autisme in een veilige omgeving ervaringen uit kunnen wisselen, raad kunnen vragen, een luisterend oor vinden en zelf initiatieven kunnen aandragen.

Hoe werkt het project?
Het Autismecafé is een initiatief dat als doel heeft om ouders en mensen met autisme te ondersteunen. De kracht van het initiatief zit in de formule: ouders vóór ouders. Dat houdt in dat ouders de touwtjes in handen hebben en de invulling van de avond bepalen: zij dragen thema’s aan voor de avonden, zijn aanwezig om andere ouders te woord te staan en formuleren vragen om aan deskundigen voor te leggen. De ervaringen van ouders vormen een belangrijk vertrekpunt voor de invulling van de avonden.

De visie van het Autismecafé bestaat uit de volgende kernpunten:
- Lotgenotencontacten: ouders en (partners van) autisten kunnen ervaringen uitwisselen en begrip en herkenning vinden.
- Voorkoming van isolement: het leggen van contacten met diverse partijen voorkomt dat ouders geïsoleerd raken.
- Laagdrempelige voorziening: ouders kunnen dicht bij huis zonder betaling en zonder aanmelding vooraf binnenlopen.
- Ouders vervullen een centrale rol: de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten ligt in handen van ouders.
- Signaleren van knelpunten bij en behoeftes van ouders: het inventariseren van knelpunten en behoeftes onder ouders levert nieuwe onderwerpen voor een volgend café.
- Professionele gespreksbegeleiding: de gespreksleiding van de avonden is in handen van een professionele (onafhankelijke) gespreksbegeleid(st)er.
Meer informatie over visie en basisactiviteiten

Wat zijn de succesfactoren?
Laagdrempeligheid, werken met ervaringsdeskundigen, ruimte voor inbreng van de ouders.

Met wie wordt samengewerkt?
Het autismecafé is een initiatief van stichting Ovaal. Autismecafé’s worden ondersteund door stichting Ovaal

Iets voor u?
Er bestaan nu 10 autismecaf’é’s in Nederland (ondermeer Den Haag, Dordrecht, Nieuwkoop, Nijverdal, Kampen, Zutphen). Wilt u weten waar in uw buurt een autismecafé is of u wilt zelf een autismecafé starten, neem dan contact op met de stichting Ovaal. De stichting beheert een servicecentrum voor het ondersteunen van bestaande autismecafé’s en het opstarten van nieuwe autismecafé’s.

Website

Uitvoerende organisaties

Stichting Ovaal
Lendenweg 4
7245 PH Laren (Gld)
E info@stichtingovaal.nl
www.stichtingovaal.nl/
Zie ook www.autismecafe.nl/

Contact

Judith van der Kleij
T  06-28476327
info@stichtingovaal.nl