Begeleide terugkeer Leeuwarden

praktijkvoorbeeld - 1 april 2010

‘Begeleide terugkeer Leeuwarden’ richt zich op vrouwen die terugkeren in een relatie waar sprake is of was van relationeel geweld, en begeleidt hen bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid ten aanzien van huidige en/of toekomstige relaties. Na het formuleren van de hulpvraag van de mishandelde vrouw en haar kinderen, wordt een toekomstplan opgesteld. Dit bestaat naast een veiligheidsplan en een vluchtplan uit een inventarisatie van sterke en zwakke punten, aandachtspunten en leerpunten.

Visie/uitgangspunten

Systeemgerichte methode voor vrouwen en kinderen op basis van de methodiek ‘Toekomstgerichte begeleiding’. Belangrijk aspect is dat de vrouwen gestimuleerd worden om hun partner te motiveren tot het zoeken van hulp.

Doel van de methodiek

Vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van vrouwen die teruggaan naar een relatie waar sprake was of is van relationeel geweld, opdat ze veiligheidsmaatregelen kan treffen voor haar en haar kinderen wanneer het weer mis dreigt te gaan. Het uiteindelijke doel is een bestaan zonder geweld.

Doelgroep

Vrouwelijke slachtoffers van relationeel geweld in de opvang.
De methodiek is ook geschikt voor allochtone doelgroepen. Voorafgaand aan het project is er een onderzoek gedaan naar de behoeften van Turkse vrouwen aan nazorg (Y. van Heerwaarden, De illusie van het vangnet).

Reikwijdte tot nu toe

Bij Hera vrouwenopvang Gelderland (Arnhem) en Vrouwenopvang Amsterdam loopt een eigen variant onder dezelfde noemer.

  • Aansluiting bij interne activiteiten: de methodiek valt onder het project Thuisfront.

Mogelijkheden voor overdracht

Vrouwenopvang Fryslân beschreef de methodiek in Werken aan de toekomst.

Materialen

  • Brochure Nazorg Blijf van mijn lijf, Vrouwenopvang Fryslân
  • Brochure Nazorg Asja, Vrouwenopvang Fryslân

Evaluatie

Het programma is intern geëvalueerd.

Uitvoerende organisaties

Fier Fryslân
T: 058 – 215 70 84
E: info@fierfryslan.nl
Website: www.fierfryslan.nl

Plaats

Leeuwarden

Provincie

Friesland

Land

Nederland