Bestwijzer

praktijkvoorbeeld - 11 december 2013

Bestwijzer is een fysieke lokatie voor vragen over wonen, zorg of welzijn voor de inwoners van Best. Achter deze lokatie werken circa 20 organisaties samen.

Wat is bestwijzer?
Bestwijzer is toegankelijk voor alle inwoners van Best. Hier kunnen zij terecht voor zowel eenvoudige als ingewikkelde vragen, alleen informatie of een doorverwijzing.

Wat levert het op?
Voor de inwoners van best lvert het op dat zij voor hun éérste zorg/welzijnsvraag maar naar één plek hoeven te gaan of maar één telefoonnummer hoeven te bellen.

Hoe werkt bestwijzer?
Bestwijzer biedt op tal van terreinen informatie en doorverwijsmogelijkheden: mantelzorg, thuiszorg, hulpmiddelen, hulp bij opvoeden, personenalarmering, rolstoelen, vervoersvoorzieningen, informatie over vrijetijdsbesteding - vrijwilligerswerk - woningaanpassingen - ergotherapie - gehandicaptenparkeerkaart - schuldhulpverlening - huurwoningen - jongerenwerk - maaltijdvoorziening - maatschappelijk werk.

digitaal en persoonlijk
Wanneer een informatie aanvrager aan digitale informatie niet voldoende heeft is het mogelijk om op werkdagen gedurende reguliere tijden ook persoonlijk te worden te worden geholpen.

Met wie wordt samengewerkt?
Bestwijzer is mogelijk door een samenwerkingsverband van de gemeente en alle zorg en welzijnorganisaties, instellingen en vrijwilligersorganisaties in Best. Het is ook mogelijk om via Bestwijzer direct met de partnerorganisaties in contact te komen.

Bestwijzer! Iets voor uw gemeente?
Wilt u ook één fysieke plek inrichten voor alle zorg en welzijnsvragen van de inwoners van uw gemeente, kijk dan hoe de gemeente Best dat gedaan heeft.

Website

Uitvoerende organisaties

Gemeente Best
Nazarethstraat 173
5683 AK Best
T  0499 770100
info@bestwijzer.nl