Betaalbare mantelzorg op maat - inzending Participatieprjis 2014

praktijkvoorbeeld - 23 september 2014

Wat houdt het project in?

Familiae biedt betaalbare mantelzorg op maat om ouders op leeftijd, hun kinderen en alleenstaande senioren te helpen. Wij doen wat normaal gesproken een zoon of dochter voor zijn of haar ouders zou doen en bieden assistentie bij alle denkbare aangelegenheden.

Wat levert het op?

Familiae is een van de eerste sociale ondernemingen in NL. “Social Enterprises” hebben naast de doelstelling om een rendabel bedrijf te realiseren, ook een nadrukkelijke maatschappelijke verankering. Zo bestrijdt Familiae het groeiende gevoel van eenzaamheid onder ouderen en brengt het gekwalificeerde mensen terug op de arbeidsmarkt als “professioneel mantelzorger” (Familiae Manager).

Met wie wordt samengewerkt?

Familiae is een “social enterprise” en werkt samen met regionale bedrijven die zich bij ons hebben aangesloten en waarvan wij de kwaliteit, betrouwbaarheid en seniorvriendelijkheid hebben getest.

Wat zijn de succesfactoren?

Familiae betekent winst voor iedereen!

  • Minder eenzaamheid onder ouderen
  • Je eigen vaste vertrouwenspersoon en maatje uit de buurt
  • Gekwalificeerde ouderen met veel werk en levenservaring kunnen aan de slag als persoonlijke assistenten
  • Comfortabel ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in je eigen vertrouwde omgeving
  • Ontzorgen/ontlasten van mantelzorgers
  • meer quality time met familie, vrienden en kinderen
  • Werkgevers zien een vermindering van het ziekteverzuim doordat Familiae de mantelzorgwerkzaamheden van de vaak overbelaste werknemers overnemen
  • Familiae werkt regionaal en staat voor: betrouwbaar, deskundig en in de buurt

Website

Looptijd

Familiae is gestart in oktober 2012 in de ruime regio Den Bosch. Sinds maart 2014 is de regio Gooi & Vechtstreek actief. Vanaf november 2014 zal ook de regio Tilburg starten.
Familiae heeft de ambitie om een landelijke dekking te realiseren

Uitvoerende organisaties

FAMILIAE

Plaats

Regio Den Bosch, Gooi en Vechtstreek en vanaf november 2014 ook de regio Tilburg

Contact

Marjolein Faber (marjolein@familiae.nl)

Trefwoorden