Betere hulpverlening in 5 stappen

Inspraak van cliënten in de maatschappelijke opvang

5 januari 2016

Betere opvang en hulpverlening in maatschappelijke opvanginstellingen? Dat kan als cliënten, medewerkers en management hier samen aan werken met de 5-stappenmethode.

Wat levert de 5-stappenmethode op?

Cliënten, management en medewerkers verbeteren samen de kwaliteit van de hulpverlening en het beleid rond dagelijkse zaken als eten en drinken, roken, bejegening en dagbesteding. Zij volgen een stappenplan dat zorgt voor inspraak van alle deelnemers.

  Download de 5-stappenmethode

Hoe werkt de 5-stappenmethode?

De methode bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1. Verzamel verbeteronderwerpen en maak een keuze.
Zorg voor een onderwerp dat zowel medewerkers, managers als cliënten aanspreekt. Dan is er draagvlak om iets met de resultaten te doen.
Stap 2. Verzamel wensen en ideeën over het gekozen onderwerp in een bijeenkomst.
Het is zaak boven tafel te krijgen wat er leeft in de groep. Ga bij deze stap dan ook niet met elkaar in discussie.
Stap 3. Vertaal het onderwerp gezamenlijk in een concreet doel.
Omschrijf het zo dat de bedoeling voor iedereen duidelijk is.
Stap 4. Maak een duidelijk en concreet actieplan en voer dit uit.
Brainstorm over oplossingen of ideeën hoe te komen tot nieuwe afspraken over het onderwerp. Voer het actieplan gezamenlijk uit.
Stap 5. Toets de resultaten.
Ga regelmatig na of iedereen de nieuwe afspraken inderdaad in de praktijk brengt.

Iets voor u?

Wilt u samen met cliënten de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren in uw instelling? Met de 5-stappenmethode krijgt u per stap instrumenten en hulpmiddelen die u kunt inzetten om informatie te verzamelen of het gesprek met elkaar aan te gaan. De methode is ook geschikt voor cliëntenraden.

Tips bij het gebruik van de 5-stappenmethode

  • Zorg voor een onderwerp dat geschikt is voor cliënten om over mee te denken en te praten. Cliënten moeten enige invloed uit kunnen oefenen. Het onderwerp moet niet te abstract zijn.
  • Er is een open cultuur nodig om te werken aan cliëntenparticipatie. Dat betekent werken op alle niveaus waar contacten met cliënten zijn. Het begint niet in de top, bij een cliëntenraad, maar juist onderaan.
  • De betrokkenheid van het management is van groot belang. Het management moet medewerkers tijd geven en blijven motiveren om cliënten te betrekken bij hun hulp- en dienstverlening. Ook moet er draagvlak zijn bij het management om iets met de resultaten te doen.
  • De doorlooptijd van de methode is vier tot zes maanden.

Eerder uitgevoerd

De methode is ontwikkeld door Movisie en uitgevoerd in twee maatschappelijke opvangteams van IrisZorg in Arnhem en Nijmegen.