BewonersBedrijf Heechterp Schieringen

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

Dit bewonersbedrijf neemt het initiatief van, voor en met bewoners op weg naar het permanent verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

Wat is Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen?

Dit bewonersbedrijf wil de leefbaarheid verbeteren, praktische problemen oplossen, ergernissen wegnemen, en meer onderlinge contacten tussen bewoners bevorderen. Het bewonersbedrijf streeft ook naar sociaal rendement, het opdoen van arbeidsvaardigheden door bewoners, het  zelfstandig functioneren en uiteindelijk het verwerven van een eigen inkomen. Uiteindelijk streeft men naar een zogenaamde moderne volksbuurt die zich onderscheidt doordat (jonge) bewoners graag in deze wijk blijven wonen. Het bewonersbedrijf streeft er daarbij nadrukkelijk naar dat alle deelnemers meer sociale contacten opbouwen en sociaal en/of financieel erop vooruit gaan.

Wat levert het op?

Het bewonersbedrijf denkt onder andere de volgende resultaten te gaan behalen:

  • verbetering van de verzorgdheid en uitstraling van de wijk
  • verhoogde participatie en binding onder bewoners
  • positief financieel rendement vanaf het eerste jaar
  • verlagen werkeloosheid in de wijk

Hoe werkt Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen?

Voor het realiseren van deze ambities gaat het bewonersbedrijf verschillende projecten in gang zetten: De belangrijkste zijn: schoonmaak, catering, inzamelen grof afval en recycling, groenonderhoud en buurttuinen, en een wijkuitzendbureau.

Met wie wordt er samengewerkt?

woningcorporatie Elkien, Landelijk Samenwerkingsverbond Aandachtswijken (LSA), Omrin, Frontlijnteam, Woonfriesland, Gemeente Leeuwarden, Landschapsbeheer

Wat zijn de Succesfactoren?

  • heeft draagvlak in de buurt/wijk
  • geeft zeggenschap aan bewoners
  • is een effectieve organisatie
  • is financieel onafhankelijk
  • beschermt zijn gemeenschapswaarde

Iets voor U?

Als u door het uitvoeren van concrete projecten verschillende doelstellingen wilt behalen op zowel het gebied van leefbaarheid als werkgelegenheid, is dit voorbeeld wellicht iets voor u.

Website

Looptijd

vanaf 2013

Uitvoerende organisaties

Stichting Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen
Larixstraat 2
8924 CN Leeuwarden
T 058 7506587
E info@bb8924.nl
http://www.bb8924.nl

Plaats

Leeuwarden